Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturne dediščine na območju Občine Žužemberk za leto 2019

Predmet razpisa:
Predmet tega razpisa je sofinanciranje:

  • akcij, povezanih z adaptacijo, zamenjavo in prenovo streh, oken in fasad predvsem na pročeljih na javnih trgih in ob cestah enot nepremične kulturne dediščine na območju Občine Žužemberk;
  • restavratorskih in sanacijsko-konzervatorskih posegov na nepremični kulturni dediščini.

Upravičeni prijavitelji:
N
a razpis se lahko prijavijo vsi, ki so na območju Občine Žužemberk:

  • lastniki ali solastniki enote za katero se dodeljujejo sredstva ali
  • najemniki enote in imajo z lastnikom sklenjeno najemno pogodbo in ustrezno soglasje lastnika enote ter so dela izvedli v obdobju od 1. 2. 2018 do 30. 9. 2019.

Višina razpisanih sredstev: 12.000,00 EUR.

Rok za prijavo 15. 7. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj