Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni poziv za sofinanciranje organizacije prireditev v Občini Trebnje za leto 2019

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije prireditev oz. dodelitev sredstev iz proračuna Občine Trebnje, namenjenih nepovratnemu financiranju prireditev, predstav, razstav, tekmovanj in podobno (v nadaljevanju: prireditve).

Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju organizacije prireditve, ki vključuje promocijo občine Trebnje in je odmevna v širšem prostoru.

Upravičeni prijavitelji:
Na javni poziv se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • imajo sedež v Občini Trebnje ali gre za medobčinske prireditve, ki omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz občine Trebnje;
  • finančni načrt prireditve mora imeti zaključeno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;
  • prijavitelji lahko prijavijo samo prireditve, ki bodo izvedene v letu 2019;
  • prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvedbo prireditve;
  • prijavitelji niso pridobili sredstev za organizacijo teh prireditev na osnovi drugih razpisov Občine Trebnje.

Višina razpisanih sredstev: 12.000 EUR.

Rok za prijavo 30. 9. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj