Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Javni poziv za uporabo prostorov v okviru Športnega centra Ribnica, TVD Partizana in Stadiona na Ugarju

Predmet poziva:
Predmet javnega poziva je oddaja prostorov v Športnem centru Ribnica in v TVD Partizan ter oddaja Stadiona obrtna cona Ugar Ribnica za redno tedensko uporabo v sezoni 2019/20. Športni center Ribnica (v nadaljevanju: površine ŠCR) je namenjen vzgojno-izobraževalni dejavnosti, športnim aktivnostim ter športnim in drugim prireditvam. Za uporabo je na voljo:

  • cela površina dvorane s talno oblogo parket oz. površina po tretjinah,
  • galerije s talno oblogo parket in
  • cela površina bazena oz. posamezne proge bazena ter
  • Stadion obrtna cona Ugar Ribnica.

Prostori v TVD Partizan so vsakodnevno namenjeni uporabi društvom s področja ljubiteljske kulture.

Predvideni termini uporabe prostorov:: o od ponedeljka do petka: od 13,30 do 22. ure, od tega za rekreacijo od 20. do 22.30 ure.

Upravičeni prijavitelji:
Pravico do uporabe površin ŠCR pridobi uporabnik na podlagi podpisane pogodbe o uporabi. S pogodbo se zaveže plačati uporabnino, spoštovati urnik vadbe in hišni red. Za spoštovanje določil pogodbe in hišnega reda uporabnik določi odgovorno osebo. Občina Ribica si pridržuje pravico do odpovedi oz. prestavitve posameznih terminov uporabe.

Pri oddaji površin v uporabo imajo prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:

  • vzgojno-izobraževalni zavoda za izvedbo obveznega programa šolske športne vzgoje,
  • izvajalci letnega programa športa Občine Ribnica,
  • drugi izvajalci športnih dejavnosti in
  • izvajalci športnih in drugih prireditev.

Pri dodeljevanju terminov se kot dodatni kriterij upošteva število mesecev uporabe v sezoni 2018/19. Prednost imajo prijavitelji, ki so v pretekli sezoni uporabljali prostore v skladu s pogodbo o uporabi celotno obdobje in redno izpolnjevali finančne obveznosti z naslova uporabe. Uporabnikom, ki svojih finančnih obveznosti z naslova uporabe prostorov niso redno izpolnjevali, občina prostora ne bodo dodelila.

Rok za prijavo 31. 7. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj