Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v Občini Šentrupert za leto 2019

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev, katerih vsebina je:

  • izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
  • spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
  • organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena.

Upravičeni prijavitelji:
Za sofinanciranje turističnih prireditev morajo izvajalci izpolnjevati naslednje pogoje:

  • Da so pravne osebe oziroma društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu in delujejo v Občini Sentrupert;
  • Izvajalci turističnih prireditev so organizatorji prireditev, ki so lokacijsko vezani na občino Sentrupert;
  • Organizatorji prireditev morajo v svoj program, ki je predmet dodelitve sredstev, vključiti posameznike ali društva iz občine Sentrupert;
  • Da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma;
  • Da izvajajo turistično dejavnost;
  • Da izpolnjujejo druge pogoje iz tega javnega razpisa.

Višina razpisanih sredstev: 8.000,00 EUR.

Rok za prijavo 30. 6. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj