Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Javni razpis za področje kulture v Občini Trebnje v letu 2019

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:

I.   Javni kulturni programi (JKP) in

II.  Javni kulturni projekti:
         B - varstvo kulturne dediščine,
         C - javne kulturne prireditve,
         D - založništvo,
         E - nakup opreme in osnovnih sredstev,
         F - izobraževanje,
         G - materialni stroški zvez kulturnih društev.

Upravičeni prijavitelji:
Na javni razpis lahko oddajo vloge:

  • za področja: javni kulturni programi, C, D, in F se lahko prijavijo društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane oz. ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti (izjemoma izvajalci lahko tudi niso registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni projekti v javnem interesu Občine Trebnje); posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri MInistrstvu za kulturo; javni zavodi s podorčja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,
  • za področje B: lastniki ali upravljalci nepremičnine kulturne dediščine, ki se nahaja na območju občine Trebnje in ima status kulturnega spomenika,
  • za področje E: izvajalci, ki redno, vsakoletno in trajno izvajajo javne kulturne programe in redno vsakoletno organizirajo javne kulturne prireditve v domačem kraju in občini ter na njih s svojo dejavnostjo tudi aktivno sodelujejo,
  • za področje G: zveze kulturnih društev in izvajalci kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev v Občini Trebnje.

Višina razpisanih sredstev: 59.300,00 EUR.

Rok za prijavo 1. 7. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj