Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Trebnje v letu 2019

Predmet razpisa:
Občina Trebnje razpisuje nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v občini Trebnje za leto 2019, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 702/2014 in 1407/2014.

Namen ukrepa 9 je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti in materialnih stroškov društev oz. združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja iz območja občine, ki ne predstavljajo državno pomoč ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička. Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela navedenih društev oziroma združenj.

Ukrep 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja

Upravičeni prijavitelji:

  • registrirana stanovska društva in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
U
krep 9 (Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja): 20.000,00 EUR.

Rok za prijavo 10. 7. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj