Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni poziv o sofinanciranju vzdrževanja turističnih poti v občini Trebnje za leto 2019

Predmet razpisa:
Predmet javnega poziva je sofinanciranje stroškov vzdrževanja turističnih poti v občini Trebnje, z namenom, da se pohodnikom omogoči varen prehod po njih, da se okolje ob poteh zaščiti pred škodljivimi vplivi pohodnikov in da je trasa poti označena.

Med vzdrževalna dela sodijo: vzdrževanje vegetacije, čiščenje poti, odstranjevanje nevarnih ovir za pohodnike, nameščanje novih ali zamenjava starih označb ter spreminjanje trase že postavljene turistične poti.

Upravičeni prijavitelji:
Na javni poziv lahko oddajo prijave upravljavci pohodnih, kolesarskih in učnih poti, ki so vpisani v evidenco turističnih poti pri Občinski upravi Občine Trebnje.

Na javni poziv se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • imajo sedež v občini Trebnje;
  • imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;
  • so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti do Občine Trebnje;
  • niso pridobili sredstev za sofinanciranje vzdrževanja turističnih poti na osnovi drugih razpisov Občine Trebnje ali drugih javnih virov.

Višina razpisanih sredstev: 2.500 EUR.

Rok za prijavo 19. 8. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj