Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

2. Razpis za pokroviteljstvo Občine Sodražica za leto 2019

Predmet razpisa:
Predmet sofinanciranja je pokroviteljstvo prireditev, dogodkov, potovanj oziroma ekskurzij, različnih dejavnosti, priprav in izdaj knjig ali drugih publikacij oziroma zvočnih ali slikovnih posnetkov, priprav in izdelav snovnih ali nesnovnih stvari ali izvedb drugih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih. Sofinanciralo se bo projekte, ki bodo potekali od 01. 01. do 31. 12. 2019.

Upravičeni prijavitelji:
Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so:

  • fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini;
  • fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če projekt organizirajo na območju občine;
  • fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihov projekt, ki je organiziran izven občine, pomemben za občino ali za širšo skupnost.

Višina razpisanih sredstev: 1.900,00 EUR

Rok za prijavo 31. 10. 2019, do 23:59
Razpis je odprt od 26. 08. 2019 do 31. 10. 2019 oz. do porabe sredstev. Odpiranje vlog bo potekalo na podlagi prispelih vlog, vsak prvi in tretji torek v mesecu.

Več informacij tukaj.

‹ nazaj