Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Črnomelj: Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Črnomelj za leto 2020

Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Črnomelj za leto 2020

Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, vabi vse upravičence, da v skladu s Pravilnikom za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Črnomelj (Ur.l. RS, št. 28/2001, spremembe 57/2003, 66/2005, 30/2009) in Odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2020 (Ur.l. RS, št. 7/2020) in javnim razpisom ter to razpisno dokumentacijo, oddajo vlogo za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Črnomelj za leto 2020.

Vloga s predpisano dokumentacijo mora biti oddana najpozneje do petka, 12. junija 2020 na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj (velja poštni žig). Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako: »Ne odpiraj JR – turistični programi društev«.

Več informacij in razpisna dokumentacija so na voljo TUKAJ.

 

‹ nazaj