Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Ribnica: Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izobraževanja starejših odraslih v Občini Ribnica za leto 2020

Občina Ribnica objavlja JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA STAREJŠIH ODRASLIH V OBČINI RIBNICA ZA LETO 2020.

Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko prijavitelji dobijo na Občini Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica pri g. Juriju Koširju, na telefonski št. 01/ 837 20 16 ali na e-naslov: obcina@ribnica.si

Prijavitelji lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom oz. razpisno dokumentacijo vse do zaključka roka za prijavo.

Upoštevane bodo vse pisne vloge na originalnih obrazcih, ki bodo prispele na sedež Občine Ribnica. Vloge morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA RIBNICA, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica in pripis »NE ODPIRAJ – JR IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH«. Primer pravilno izpolnjene ovojnice je prikazan na spodnji sliki.

Rok za oddajo vlog z zahtevano dokumentacijo je 17.8.2020

Razpisna dokumentacija je na voljo TUKAJ.

 

‹ nazaj