Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Ribnica: Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica za leto 2021

Občina Ribnica objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l.RS, št. 77/07-uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17) in Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica (Ur.l.RS, št. 13/12, 12/18, 170/20) Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica za leto 2021.

Predmet razpisa je sofinanciranje materialnih in programskih stroškov za naslednje vsebine:

- redna dejavnost registriranih kulturnih društev oz. njihovih sekcij, kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,

- kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študentske populacije - vse le v delu, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,

- izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, kulturne prireditve in projekte, ki so v interesu občine.

Rok za oddajo vlog je 03.03.2021 do 12. ure.

Več informacij in razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

 

‹ nazaj