Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Ribnica: Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v občini Ribnica v letu 2021

Občina Ribnica je objavila javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Ribnica v letu 2021.

 

Upravičenci do sredstev so izvajalci na področju turizma - turistična društva, ki izvajajo dejavnosti, opredeljene v javnem razpisu, na razpolago pa je 20.000 EUR. Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge ali osebno v glavni pisarni Občine Ribnica ali priporočeno po pošti. Rok za oddajo vlog z zahtevano dokumentacijo je 18.2.2021.

 

Sredstva se bodo namenila:

 

redni dejavnosti turističnih društev,

delovanju turističnega podmladka,

organiziranju čistilnih akcij v krajih, ki jih pokrivajo turistična društva ali ostali organizatorji,

organiziranju in sodelovanju pri organizaciji turističnih prireditev krajevnega značaja in občinskega pomena,

akcijam na področju ohranjanja kulturne, tehnične in naravne dediščine ter urejanju okolja,

za izdajo promocijskega materiala,

izobraževanju lokalnega prebivalstva za aktivnosti na področju turizma,

projektom promocije in informiranja lokalnega in širšega prebivalstva.

 

Več informacij in razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj