Regijski NVO center

Občina Sodražica: Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sodražica v letu 2022

Podpora izvajanju programov s področja izobraževanja in usposabljanja v kmetijstvu

(1) Namen ukrepa: Namen/cilj ukrepa: sofinanciranje strokovnih izobraževanj in usposabljanj s področja kmetijstva in gozdarstva, prirejanje strokovnih prireditev, informiranje in usposabljanje podeželskega prebivalstva.

(2) Pogoji za pridobitev pomoči: Upravičenci predložijo dokumentacijo, iz katere so razvidni izvajalci, stroškovnik in program: vsebina z opredeljenimi cilji (namen), ciljna populacija, časovnica in lokacija izvedbe.

(3) Upravičenci do pomoči: javni zavodi, nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja, deluje na območju občine.

(4) Intenzivnost pomoči:

- Do 100 % upravičenih stroškov

- Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči znaša do 1.000,00 EUR na leto

razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj