Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije: Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2012

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovnih ved, in sicer:

- znanstvenih monografij slovenskih avtorjev ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem;

- prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik;

- prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev, ki so temeljnega pomena za razvoj znanstvene vede in slovenske znanstvene terminologije, v slovenski jezik.

Upravičeni prijavitelji: Na javni razpis se lahko prijavijo: - organizacije, vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS); - društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti; - pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu.

Vrednost razpisa: 460.000,00 EUR.

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj