Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Ministrstvo za okolje in prostor: JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE ZAINTERESIRANIH NEVLADNIH IN STROKOVNIH ORGANIZACIJ PRI UPRAVLJANJU TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA V OBDOBJU 2012 - 2015

Predmet razpisa: Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor je objavljen javni poziv za sodelovanje zainteresiranih nevladnih in strokovnih organizacij pri upravljanju Triglavskega narodnega parka.  Nevladna ali strokovna organizacija, ki želi sodelovati s svojimi predstavniki v Svetu javnega zavoda Triglavski narodni park pri upravljanju Triglavskega narodnega parka v obdobju mandata sveta zavoda (2012 – 2015), se prijavi k sodelovanju s pisno prijavo, ki mora biti vložena ne glede na način prenosa najkasneje do 16. januarja 2012 do 14.00.

Upravičeni prijavitelji: Nevladna organizacija mora imeti pridobljen status društva ali nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva kulturne dediščine, ali izkatati aktivno delovanje na območju narodnega parka, ki je usklajeno s cilji narodnega parka.

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj