Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Območje:

Občina Straža: Javni razpis za sofinanciranje pokroviteljstva in donatorstva v občini Straža za leto 2020

Rok za realizacijo: do porabe sredstev

več ›

Občina Kostel: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev v občini Kostel v letu 2020

Rok za prijave: do 12. junija 2020

več ›

Občina Kostel: Javni razpis za sofinanciranje športa v občini Kostel v letu 2020

Rok za prijave: do 12. junija 2020

več ›

Občina Sodražica: Javni razpis za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture društev Občini Sodražica za leto 2020

Rok za prijave: do 15. junija 2020

več ›

Občina Dolenjske Toplice: Javni razpis za sofinanciranje društev na področju socialnih in humanitarnih ter ostalih dejavnosti v občini Dolenjske Toplice v letu 2020

Rok za prijave: do 22. junij 2020

več ›

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Spodbujanje zaposlovanja starejših – Aktivni do upokojitve

Rok za prijavo 30. 6. 2020

več ›

Občina Škocjan: Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neprofitnih organizacij v Občini Škocjan za leto 2020

Rok za prijave: 30. junij 2020

več ›

Občina Škocjan: Javni razpis za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v Občini Škocjan za leto 2020.

Rok za prijave: 30. junij 220

več ›

Občina Škocjan: Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in projektov v Občini Škocjan za leto 2020

Rok za prijavo: 30. junij 2020

več ›

Občina Šentjernej: Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v občini Šentjernej v letu 2020

Rok za prijavo: do 1. julija 2020

več ›

1 2 3 4