Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Območje:

Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019)

Rok za prijavo 30. 11. 2019

več ›

Javni poziv za sofinanciranje dogodkov v Občini Škocjan v letu 2019

Rok za prijavo 30. 11. 2019

več ›

Javno povabilo: Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice

Rok za prijavo 27. 12. 2019

več ›

Razpis Sklada Združenih narodov za demokracijo za sofinanciranje projektov, ki širijo in podpirajo demokracijo

Rok za prijavo 31.12.2019

več ›

Javni razpis - sofinanciranje pokroviteljstva in donatorstva v občini Straža za leto 2019

Rok za prijavo: do porabe proračunskih sredstev

več ›

Javni poziv za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo za leto 2019

Rok za prijavo: Ta javni poziv je odprt do porabe sredstev (do objave zaključka poziva), vendar najdlje do 31. 12. 2019.

več ›

ECF: Razpis za sofinanciranje kulturnih projektov, ki bodo prispevali h krepitvi demokracije v Evropi

Rok za prijavo: Razpis se je odprl v začetku februarja in bo odprt do porabe sredstev!

več ›

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Spodbujanje zaposlovanja starejših – Aktivni do upokojitve

Rok za prijavo 30. 6. 2020

več ›

Javno povabilo: Spodbujanje zaposlovanja starejših - Aktivni do upokojitve

Rok za prijavo najdlje do 30. 6. 2020

več ›

Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 do 2020

Rok za prijavo: Program je odprt do dne, ko so s sklepi NS SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

več ›

1 9 10 11 12 13