Regijski NVO center

Arhiv razpisov

Območje:

Občina Mirna: Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalec letnega programa športa v Občini Mirna v letu 2023

Rok za prijave: do 20. marca 2023 do 12. ure

več ›

Občina Mirna: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Občina Mirna

Rok za prijave: do 20. marca 2023 do 00:00

več ›

Občina Mirna: Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v Občini Mirna v letu 2023

Rok za prijavo: do 31. marca 2023 do 00:00

več ›

Občina Mirna: Javni razpis o sofinanciranju javnih prireditev v Občini Mirna za leto 2023

Rok za prijave: do 28. aprila 2023 do 00:00

več ›

Občina Mirna: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Mirna za leto 2023

Rok za prijave: do 20. marca 2023 do 23. ure

več ›

Občina Semič: Javni poziv za sofinanciranje pokroviteljstva županje Občine Semič za leto 2023

Rok za prijave: do porabe sredstev ali najkasneje 30. oktobra 2023

več ›

Občina Kočevje: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti na območju Občine Kočevje v letu 2023

Rok za prijave: do 7. marca 2023 do 12. ure

več ›

Občina Kočevje: Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Kočevje za leto 2023

Rok za prijave: do 16. februarja 2023 do 12. ure

več ›

Občina Kočevje: Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov v letu 2023

Rok za prijave: do 9. februarja 2023

več ›

Občina Kočevje: Javni poziv za izbor »Inovativnih turističnih produktov destinacije Kočevsko v letu 2023«

Rok za prijave: do 15. marca 2023

več ›

1 11 12 13 14 15