Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Arhiv razpisov

Območje:

Občina Metlika: Javni razpis za izbiro in sofinanciranje redne ljubiteljske kulturne dejavnosti in kulturnih programov na območju občine Metlika za leto 2021

Rok za prijave: do 31. avgusta 2021

več ›

Občina Sodražica: Javni razpis za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture društev v Občini Sodražica za leto 2021

Rok za prijave: do 5. julija 2021

več ›

Občina Škocjan: Javni razpis za sofinanciranje izvajnja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neporfitnih organizacij v Občini Škocjan za let 2021

Rok za prijave: do 30. julija 2021

več ›

Občina Loški Potok: Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov socialno-humanitarne dejavnosti v letu 2021

Rok za prijave: do 25. avgusta 2021

več ›

Občina Metlika: Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v občini Metlika za leto 2021

Rok za prijave: do 6. julija 2021

več ›

Občina Kočevje: Javni poziv za sofinanciranje dejavnosti in programov veteranskih organizacij 2021

Rok za prijave: do 28. maja 2021

več ›

Občina Loški Potok: Javni razpis za pokroviteljstvo ter financiranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Loški Potok v letu 2021

Rok za prijave: do 25. avgusta 2021

več ›

Občina Kočevje: Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov v letu 2021

Rok za prijave: do 3. junija 2021

več ›

Občina Metlika: Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Metlika za leto 2021

Rok za prijave: do 21. maja 2021

več ›

Občina Škocjan: Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in projektov v Občini Škocjan za leto 2021

Rok za prijave: do 14. maja 2021

več ›

1 2 3 4 5 6 7 12