Regijski NVO center

Dogodki

2. Sestanek MREŽE NVO JV Slovenije

Z namenom evidentiranja težav vseh NVO v regiji, aktivnega odzivanja na težave, povezovanja in mreženja, sodelovanja z namenom doseganja sistemskih sprememb ter krepitve NVO na vseh področjih vašega delovanja, sklicujemo 2. sestanek članic Neformalne mreže nevladnih organizacij JV Slovenije, ki jo koordinira Regijski NVO center – stičišče za nevladne organizacije JV Slovenije.

Sestanek bo v sredo, 21. 1. 2015 ob 17. uri na Novem trgu 9 (2. nadstropje nad Mobitelom) v Novem mestu.

Mreža NVO se bo redno mesečno sestajala in lokacijsko rotirala med Novim mestom, Črnomljem in Kočevjem. Način delovanja mreže bo horizontalen, Regijski NVO center bo kot koordinator mreže zagotavljal popolno podporo njenem delovanju (prostor, obveščanje, informiranje, strokovna in tehnična pomoč).

Srečevanja so namenjena razpravi, informiranju in samoorganizaciji NVO pri reševanju lokalnih in regionalnih težav, ki pestijo nevladni sektor. Z vzpostavljanjem sodelovanja želimo spodbuditi zaupanje med NVO in skupno iskanje rešitev (prostor, financiranje, administrativne ovire, vplivanje na odločitve, povezovanje …), ki se neposredno nanašajo na vzpostavljanje boljših pogojev za delovanje NVO sektorja.

Stičišče bo opravljalo tudi vlogo moderatorja, da boste NVO lahko prihajale do skupnega sporazumnega konsenza in oblikovale sklepe skozi strukturirano razpravo. Na podlagi sklepa se bodo iskali najustreznejši načini za uresničitev skupnih ciljev, pri čemer bo mentorsko in svetovalno vlogo odigralo stičišče. Članice boste aktivno vključene v iskanje in pripravo rešitev ter v celoten proces, kar pomeni, da boste aktivno vplivale in soodločale o položaju NVO na lokalni in regionalni ravni.

V kolikor še niste člani Neformalne NVO mreže se lahko včlanite tako, da izpolnete priloženo pristopno izjavo. Več o Neformalni mreži si lahko preberete tukaj.

Zaradi organizacijskih priprav prosimo, da se obvezno prijavite do ponedeljka, 19.1.2015. Več informacij na drpdnm@gmail.com ali na 07/39 39 31107/39 39 311 (Maja Žunič Fabjančič).

Zapisnik 1. sestanka Mreže NVO, z dne 17.12.2014 je dostopen na povezavi s klikom TUKAJ.

PRIJAVNICA

‹ nazaj