Regijski NVO center

Regijski NVO center

Stičišče nevladnih organizacij regije Jugovzhodna Slovenija

Območje in obseg delovanja

Deluje na območju statistične regije Jugovzhodna Slovenija, ki obsega šest upravnih enot oziroma 21 občin:

 • Upravna enota Novo mesto
  Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Šmarješke Toplice, Škocjan, Straža, Žužemberk
 • Upravna enota Trebnje
  Trebnje, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Mirna
 • Upravna enota Črnomelj
  Črnomelj, Semič
 • Upravna enota Metlika
  Metlika
 • Upravna enota Kočevje
  Kočevje, Kostel, Osilnica
 • Upravna enota Ribnica
  Ribnica, Sodražica, Loški Potok

Po podatkih AJPES-a na tem območju deluje približno 1.800 nevladnih organizacij (društev, zasebnih zavodov in ustanov). Število vsako leto narašča.

Stičišče deluje od leta 2008. V obdobju od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2023 ga v višini 382.188,56 € financira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023.

Stičišče dodaten obseg nalog opravlja v Mestni občini Novo mesto, ki zaradi večjih potreb po podpori NVO stičišče sofinancira iz občinskega proračuna.

Vizija

Vključeni, aktivni in povezani deležniki za kohezivno regijo

Poslanstvo

Povezovalec idej, znanj in energij vseh deležnikov za razvoj regije JV Slovenija

Spodbujamo razvoj nevladnih organizacij in njihovo povezovanje z ostalimi akterji v lokalnih okoljih. S tem omogočamo boljši izkoristek njihovih znanj in storitev, ki jih nudijo občanom. Predstavljamo jih kot učinkovitega partnerja pri reševanju lokalnih izzivov in pri razvoju lokalnih skupnosti.

Strateški cilji

 1. Okrepiti nevladne organizacije tako, da se bodo lažje odzivale na aktualne potrebe občanov in prevzele večjo vlogo pri razvoju skupnosti.
 2. Vzpostaviti okolje, ki omogoča učinkovito delo nevladnih organizacij.
 3. Zagotoviti trajnost stičišča kot servisa in zagovornika nevladnih organizacij ter kot povezovalca vseh sektorjev in akterjev v regiji JV Slovenija.

Rezultati, ki jih želimo doseči

 • Povečana usposobljenost nevladnih organizacij za zadovoljevanje lokalnih potreb
 • Izboljšani pogoji za delovanje NVO in za reševanje lokalnih izzivov
 • Vzpostavljena učinkovita večsektorska partnerstva, ki rešujejo lokalne izzive
 • Nove trajnostno naravnane storitve NVO, ki prispevajo k reševanju lokalnih potreb

Aktivnosti

Glej tukaj.

Pomembnejši dosežki stičišča v zadnjih letih

 • Nevladne organizacije, ki smo jim pomagali, so samostojno ali pa v partnerstvu z ostalima sektorjema v svojih občinah v zadnjih štirih letih razvile 13 novih storitev s področij turizma, varovanja okolja, športa, družabnega življenja, preventive in izobraževanja. Najbolj odmevne so: sanacija nacionalnega spomenika Baza 20 v Dolenjskih Toplicah, sodobno multimedijsko doživetje naravne in kulturne dediščine na Kočevskem (ŽVOG), prva slovenska platforma za izmenjavo odpadnih virov med podjetji e-Simbioza, športne priprave v Črnomlju (mladinski center, šole in lokalni ponudniki hrane so povezali svoje nastanitvene, športne in prehrambene zmogljivosti in v mesto privabljajo športne klube iz vse Slovenije in tujine), vseslovenski igralni dan, ki promovira prosto igro otrok (Slovenija se igra), skupina za samopomoč LGBT in možnost brezplačnega testiranja za spolno prenosljive bolezni.
 • Z uspešnim zagovorništvom smo vplivali na razvoj lokalnih politik, ki so olajšale življenje občanom (predvsem ranljivim skupinam): mladi v Novem mestu so dobili možnost za celostno reševanje svojega položaja, naglušni so dobili slušno zanko v občinski stavbi, lastniki mačk možnost občinskega sofinanciranja sterilizacij.
 • Spodbudili smo boljše pogoje za delovanje NVO na več ravneh: Garancijska shema za Dolenjsko je uvedla predfinanciranje projektov NVO, Mestna občina Novo mesto je finančno podprla delovanje stičišča, kar omogoča širšo podporo novomeškim NVO, uvedeni so večletni razpisi, pavšalni stroški, predplačila in prostovoljsko delo, vzpostavljena je regijska projektna pisarna in oddaja prostorov po principu začasne rabe.

Izvajalca programa

Nosilec programa je Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, ki si prizadeva za bolj odprto in vključujočo družbo za vse. Je nevladna in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področjih socialnega varstva, mladine in kulture. Več na: www.drpdnm.org (v izdelavi)

Partner programa je Mladinski center BIT, so. p., nevladna mladinska, izobraževalna in kulturna organizacija, namenjena mladim in kakovostnemu preživljanju njihovega prostega časa. Namen je informiranje, svetovanje ter zadovoljevanje izobraževalnih, strokovnih, kulturnih, umetniških in drugih potreb mladine in tudi širše javnosti. Deluje po načelih socialnega podjetništva in v svoje aktivnosti vključuje pripadnike ranljivih družbenih skupin. Več na: http://mc-bit.si/.

Kontakt

Tukaj.

Strateški cilji

 

1.    Okrepiti nevladne organizacije tako, da se bodo lažje odzivale na aktualne potrebe občanov in prevzele večjo vlogo pri razvoju skupnosti

2.    Vzpostaviti okolje, ki omogoča učinkovito delo nevladnih organizacij

3.    Zagotoviti trajnost stičišča kot servisa in zagovornika nevladnih organizacij ter kot povezovalca vseh sektorjev in akterjev v regiji JV Slovenija

 

Rezultati, ki jih želimo doseči

·         Povečana usposobljenost nevladnih organizacij za zadovoljevanje lokalnih potreb

 

·         Izboljšani pogoji za delovanje NVO in za reševanje lokalnih izzivov

Ne glede na uspešnost NVO, je včasih ovira za slabše izkoriščanje njihovega potenciala kak čuden razpis, zastarela politika na tistem področju.

 

·         Vzpostavljena učinkovita večsektorska partnerstva, ki rešujejo lokalne izzive

Partnerstvo je učinkovit model reševanja lokalnih izzivov, pri katerem sodelujejo vsi trije sektorji – nevladni, javni in gospodarski. Skupaj določijo izzive, poiščejo rešitve, si razdelijo odgovornosti in konkretne naloge ter ves čas sodelujejo kot enakovredni partnerji. Na ta način lahko vzajemno izkoristijo vse svoje vire (sredstva, kadre in vpliv), kar hitreje pripelje do rezultatov.

 

·         Nove trajnostno naravnane storitve NVO, ki prispevajo k reševanju lokalnih potreb