Regijski NVO center

Regija JV Slovenija

Regija Jugovzhodna Slovenija osega šest (6) upravnih enot in enaindvajset (21) občin.

 • Upravna enota Novo mesto
  Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Šmarješke Toplice, Škocjan, Straža, Žužemberk
 • Upravna enota Trebnje
  Trebnje, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Mirna
 • Upravna enota Črnomelj
  Črnomelj, Semič
 • Upravna enota Metlika
  Metlika
 • Upravna enota Kočevje
  Kočevje, Kostel, Osilnica
 • Upravna enota Ribnica
  Ribnica, Sodražica, Loški Potok