Regijski NVO center

Novice

Odprt je program Active Citizens Fund v Sloveniji - tako imenovani "Norvežan"

ponedeljek, 14.10.2019

V četrtek, 10. 10. 2019, smo v Ljubljani slovesno odprli težko pričakovani program Active Citizens Fund v Sloveniji (ACF Slovenija) - bolje poznan pod imeni "Norveški sklad" ali še krajše "Norvežan". Z njim v Slovenijo prihaja tri milijone evrov, ki bodo nevladnemu sektorju v nalsednjih dveh letih omogočili odločno in kreativno naslavljanje aktualnih družbenih problemov in razvijanje trdnih evropskih civilnodružbenih partnerstev.

Tina Divjak, vodja zagovorništva na CNVOS, ki v partnerstvu z Zavodom PIP iz Maribora in Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto upravlja s skladom, je na otvoritvi programa poudarila, da je ACF v Sloveniji odlična priložnost za razvoj projektov na področjih, ki v Sloveniji sicer skorajda niso financirana – področja demokracije, transparentnosti in strateške litigacije. Hkrati sredstva sklada omogočajo tudi naslavljanje aktualnih družbenih problemov: populizma, lažnih novic, korupcije, kršenja človekovih pravic, podnebnih sprememb itd. "S projekti, ki se bodo financirali iz sklada ACF, želimo pogumno stopiti izven okvirjev znanega, se inovativno lotiti perečih problemov in ustvariti nove dobre zgodbe." Zato so se za navdih na odru predstavile tiste organizacije, ki jim je to v preteklosti že uspelo.

Osrednji cilji sklada na ravni EU so okrepljena civilna družba, aktivno državljanstvo ter opolnomočene ranljive skupine. Program Active Citizens Fund v obdobju 2014–2021 poseben poudarek namenja dolgoročnemu trajnostnemu razvoju in krepitvi nevladnega sektorja. S tem želi okrepiti vlogo nevladnih organizacij pri spodbujanju demokratičnega vodenja države, vključevanja javnosti v odločanje na nacionalni in lokalni ravni ter krepitvi človekovih pravic. Pomembna prednostna naloga programa je tudi krepitev sodelovanja med slovenskimi civilnodružbenimi organizacijami in organizacijami iz držav donatork – Islandije, Lihtenštajna in Norveške.

Prednostna področja sklada

 • Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost;
 • Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete;
 • Socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin;
 • Enakost spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola;
 • Okolje in podnebne spremembe.

Cilji, ki smo si jih zastavili

 • Krepitev zagovorniške in watchdog vloge nevladnih organizacij;
 • Povečanje podpore državljanski vzgoji in človekovim pravicam;
 • Opolnomočenje ranljivih skupin;
 • Trajnostni razvoj in krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij;
 • Krepitev bilateralnega sodelovanja med organizacijami iz Slovenije in organizacijami držav donatork;
 • Krepitev regionalnega (čezmejnega) sodelovanja med civilnodružbenimi organizacijami.

To pomeni, da bomo s sredstvi sklada podprli projekte na prednostnih področjih, ki naslavljajo vsaj enega izmed zgoraj naštetih ciljev.

Prvi razpis je že objavljen: 1,5 mio € za srednje in velike projekte

Na prvem razpisu sklada, ki je bil objavljen v petek, 11. 10. 2019, je na voljo nekaj več kot 1,5 milijona evrov sredstev na štirih ključnih področjih: demokracija, človekove pravice, vključno z enakostjo spolov, socialna pravičnost in podnebne spremembe. Vse nevladne organizacije, ki imajo sveže in izvirne ideje za projekte na teh področjih, vabimo, da se prijavijo na razpis – sami ali s partnerjem, za katerega ni nujno, da je nevladna organizacija. Rok prijave na razpis je 11. 12. 2019. Več o razpisu najdete na spletni strani programa ACF v Sloveniji.

Da bi organizacijam čim bolj olajšali prijavo na razpis, bomo organizirali dve informativnimi delavnici, na katerih bomo podrobneje razložili, kakšne projekte potrebujemo za uspešno izpolnjevanje ciljev programa. Izvedli bomo tudi sedem delavnic, s katerimi bomo organizacijam pomagali nadgraditi projektne ideje in poiskati projektne partnerje. Prijave na delavnice so že odprte, najdete jih tukaj.

Veselimo se vaših prijav!

Da boste vedno z vsem na tekočem, všečkajte ACF Slovenija FB stran in med zaznamke dodajte tudi uradno spletno stran sklada: https://acfslovenia.si/.

 

‹ nazaj