Regijski NVO center

Neformalna mreža nevladnih organizacij JV Slovenije

V neformalno mrežo nevladnih organizacij regije JV Slovenija je vključenih že več kot 240 nevladnih organizacaij. Priključite se tudi vi! Več informacij in pristopna izjava TUKAJ!

NVO vključene v neformalno mrežo imajo prednosti pri nudenju storitev Regijskega NVO centra.

VKLJUČITE SE V KORPORATIVNE PROSTOVOLJSKE AKCIJE

S svojim društvom ali zavodom se v korporativne akcije vključite tudi vi! Podjetja so pripravljena ponuditi svoje zaposlene, da pridejo v vašo organizacijo in vam pomagajo pri uresničevanju vaših ciljev, vizij. Več informacij!

Stičišča nevladnih organizacij 2015-2019

Stičišča nevladnih organizacij združujejo nevladne organizacije, ki delujejo na različnih vsebinskih področjih znotraj posameznega geografskega območja. Geografska območja so določena s statističnimi regijami, kar pomeni, da v Sloveniji deluje 12 regionalnih stičišč.

Vsako stičišče nevladnim organizacijam v svoji regiji nudi strokovno podporo in pomoč ter si prizadeva za njihovo povezovanje in partnersko sodelovanje.

Poleg 12 regionalnih stičišč je nevladnim organizacijam na voljo tudi horizontalna mreža NVO na nacionalni ravni, katere izvajalec je Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS)

 

Regionalna stičišča nevladnih organizacij, izbrana na Javnem razpisu za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015-2019


Horizontalna mreža:

 

Regionalna stičišča: