Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Stičišča nevladnih organizacij 2015-2019

Stičišča nevladnih organizacij združujejo nevladne organizacije, ki delujejo na različnih vsebinskih področjih znotraj posameznega geografskega območja. Geografska območja so določena s statističnimi regijami, kar pomeni, da v Sloveniji deluje 12 regionalnih stičišč.

Vsako stičišče nevladnim organizacijam v svoji regiji nudi strokovno podporo in pomoč ter si prizadeva za njihovo povezovanje in partnersko sodelovanje.

Poleg 12 regionalnih stičišč je nevladnim organizacijam na voljo tudi horizontalna mreža NVO na nacionalni ravni, katere izvajalec je Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS)

 

Regionalna stičišča nevladnih organizacij, izbrana na Javnem razpisu za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015-2019


Horizontalna mreža:

 

Regionalna stičišča: