Regijski NVO center

Seznam nevladnih organizacij (NVO) regije JV Slovenija

V Bazi nevladnih organizacij (NVO) je vpisananih blizu 1.700 nevladnih organizacij (društev, združenj, zasebnih zavodov in ustanov oz. fundacij), ki delujejo v dvajsetih občinah regije JV Slovenija.

Informacije o nevladnih organizacijah lahko iščete po občinah (21), kjer imajo sedež, po področju delovanja ali pa po ključnih besedah oziroma imenu.

DRUGE DEJAVNOSTI/ Občina: Kočevje

Prostovoljno gasilsko društvo LIK Kočevje

Novomeška cesta 5
1330 Kočevje
Kočevje
Spletna stran: http://www.gasilecsem.si/o_drustvu.php?idd=518; www.gzkocevje.si/pgd-lik

DRUGE DEJAVNOSTI/ Občina: Kočevje

Prostovoljno gasilsko društvo Livold

Livold 18D
1330 Kočevje
Kočevje
Spletna stran: http://www.gzkocevje.si/pgd-livold https://www.facebook.com/PGD-LIVOLD-471606556196213/

DRUGE DEJAVNOSTI/ Občina: Kočevje

Prostovoljno gasilsko društvo Mahovnik

Mahovnik 37
1330 Kočevje
Kočevje
Spletna stran: www.gzkocevje.si/pgd-mahovnik https://www.facebook.com/groups/106567999374915/?fref=ts

DRUGE DEJAVNOSTI/ Občina: Kočevje

Prostovoljno gasilsko društvo Mozelj

Mozelj 4A
1330 Kočevje
Kočevje
Spletna stran: www.gzkocevje.si/pgd-mozelj

DRUGE DEJAVNOSTI/ Občina: Kočevje

Prostovoljno gasilsko društvo Šalka vas

Šalka vas 50B
1330 Kočevje
Kočevje
Spletna stran: www.gzkocevje.si/pgd-salkavas https://www.facebook.com/groups/1438519943120877/?fref=ts

DRUGE DEJAVNOSTI/ Občina: Kočevje

Radioklub Kočevje

Ljubljanska cesta 26
1330 Kočevje
Kočevje

KMETIJSTVO/ Občina: Kočevje

Ribiška družina Kočevje

Reška cesta 5A
1330 Kočevje
Kočevje
Spletna stran: http://www.rd-kocevje.si/ https://www.facebook.com/RDKocevje/?fref=ts

KULTURA/ Občina: Kočevje

Romani rat

Trata VII 42
1330 Kočevje
Kočevje

KULTURA/ Občina: Kočevje

Romsko društvo Maj

Trata XIV 36
1330 Kočevje
Kočevje

DRUGE DEJAVNOSTI/ Občina: Kočevje

Slovenska izseljenska matica Kočevje

Kočevska cesta 1
1330 Kočevje
Kočevje
Spletna stran: www.zdruzenje-sim.si; www.kocevje.si/kultura-drustva-slovenska-izseljenska-matica

ŠPORT/ Občina: Kočevje

Šport & fun klub 13

Kajuhovo naselje 23
1330 Kočevje
Kočevje

ŠPORT/ Občina: Kočevje

Športno društvo medved Kočevje

Rožna ulica 39
1330 Kočevje
Kočevje

ŠPORT/ Občina: Kočevje

Športno društvo Rog Šalka vas

Šalka vas 160
1330 Kočevje
Kočevje

ŠPORT/ Občina: Kočevje

Športno društvo Žaga

Ulica heroja Marinclja 5
1330 Kočevje
Kočevje

ŠPORT/ Občina: Kočevje

Športno turistično kulturno društvo - Gaj Kočevje

Trg zbora odposlancev 32
1330 Kočevje
Kočevje

ŠPORT/ Občina: Kočevje

Teniški klub Kočevje

Trg zbora odposlancev 30
1330 Kočevje
Kočevje
Spletna stran: http://www.kocevje.si/index.cgi?m=3&id=406; www.rekreacijagaj.si https://www.facebook.com/kocevjetenis/

TURIZEM/ Občina: Kočevje

Turistično društvo Kočevje

Trg zbora odposlancev 47
1330 Kočevje
Kočevje
Spletna stran: www.info-kocevje.si/; www.facebook.com/td.kocevje; www.kocevska.net

DRUGE DEJAVNOSTI/ Občina: Kočevje

Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Kočevje

Trg zbora odposlancev 20
1330 Kočevje
Kočevje
Spletna stran: http://www.zb-kocevje.si/ https://www.facebook.com/Zveza-borcev-za-vrednote-NOB-Ko%C4%8Devje-299832300133303/

MLADINA/ Občina: Črnomelj

Društvo prijateljev mladine Adlešiči

Vrhovci 15
8341 Adlešiči
Črnomelj
Spletna stran: sl-si.facebook.com/dpm.adlesici

KULTURA/ Občina: Črnomelj

Kulturno društvo Božo Račič Adlešiči

Adlešiči 13B
8341 Adlešiči
Črnomelj
Spletna stran: http://www.kolpas.si/kud/ https://www.facebook.com/kudbozoracic.adlesici