Regijski NVO center

Neformalna mreža nevladnih organizacij JV Slovenije

V neformalno mrežo nevladnih organizacij regije JV Slovenija je vključenih že več kot 240 nevladnih organizacaij. Priključite se tudi vi! Več informacij in pristopna izjava TUKAJ!

NVO vključene v neformalno mrežo imajo prednosti pri nudenju storitev Regijskega NVO centra.

VKLJUČITE SE V KORPORATIVNE PROSTOVOLJSKE AKCIJE

S svojim društvom ali zavodom se v korporativne akcije vključite tudi vi! Podjetja so pripravljena ponuditi svoje zaposlene, da pridejo v vašo organizacijo in vam pomagajo pri uresničevanju vaših ciljev, vizij. Več informacij!

Aktivnosti

Vse storitve so za nevladne organizacije (krajše NVO) brezplačne. Storitve, ki jih nudimo, lahko koristijo vsa društva, zasebni zavodi in ustanove, ki imajo sedež v eni izmed 21. občin v regiji JV Slovenija (Mestna občina Novo mesto in Občine Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Šmarješke Toplice, Škocjan, Straža, Žužemberk, Trebnje, Mokronog - Trebelno, Šentrupert, Črnomelj, Semič, Metlika, Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Loški Potok).

Projekt je aktualen do 30. 9. 2019.

Aktivnosti in storitve stičišča

Zagovorništvo in civilni dialog

V sodelovanju z občinami in nevladnimi organizacijami bomo izvajali več procesov, ki bodo namenjeni:

 • vključevanju nevladnih organizacij v procese odločanja ter
 • odpravi sistemskih ovir (ustvarjanje boljših pogojev za delovanje nevladnih organizacij).

V ta namen bomo izvedli naslednje aktivnosti:

 • ureditev občinskih javnih razpisov
 • pripravili bomo predloge za spremembo pravilnikov ter oblikovali pravne podlage za uvedbo večletnega sofinanciranja evropskih projektov na občinskih razpisih, s čimer bomo spodbujali NVO na prijave na evropske razpise in zagotovili trajnejši vir financiranja NVO;
 • pripravili bomo predloge za spremembe postopkov odločanja v občinah in sicer v smeri zagotavljanja večje participacije NVO pri posvetovanju;
 • nudili vso podporo delovanju Komisije za razvoj NVO v Mestni občini Novo mesto;
 • vzpostavili bomo kontinuirano komunikacijo z javno upravo;
 • v sodelovanju z ostalimi slovenskimi regijskimi stičišči bomo: spodbujali razvoj lokalnih partnerstev (povezovanje NVO, javne uprave in gospodarstva) pri reševanju lokalnih težav, nudili bomo podporo izvoljenim predstavnikom nevladnih organizacij v Razvojnem svetu regije (RSR) ter uveljavljali prioritete in programe, ki so pomembni za delovanje in razvoj NVO sektorja v Regionalnem razvojnem programu (RRP);
 • sodelovanje pri udejanjanju Strategije za mlade v Mestni občini Novo mesto
 • izvajanje civilnega dialoga in zagovorništva nevladnega sektorja na nacionalnem nivoju (predlogi na področju zakonodaje, sodelovanje na nacionalnih konferencah, prenos informacij k lokalnim NVO in prenos informacij z lokalnega na nacionalni nivo ipd.);

Zagotavljanje servisne podpore nevladnim organizacijam s potencialom

 • Informiranje: portal za nevladne organizacije www.nevladnik.info, 14-dnevne e-novice za NVO, ciljno usmerjene e-novice za NVO;
 • svetovanje: pravno, finančno, pri javnih razpisih, pri civilnem dialogu;
 • mentorstvo: opolnomočenje NVO pri organizacijskem, strokovnem in zagovorniškem razvoju;
 • izposoja tehnične opreme: projektor, platno, fotoaparat, ozvočenje, mikrofoni ...);

Krepitev vloge regionalnega stičišča NVO

 • promocija pristopa NVO k članstvu v Neformalno mrežo nevladnih organizacij JV regije (že več kot 220 članic, ki imajo ugodnosti pri koriščenju storitev Regijskega NVO cnetra - prednost pri mentorstvih, izobraževanjih in usposabljanjih, izposoji IKT opreme ipd.);
 • sodelovanje v SNPO;
 • promocija spletnega orodja ePravnik in pravnega svetovanja na vseh šestih UE v regiji;
 • akcija Mreža NVO

Skupne akcije NVO za ozaveščanje posebnih ciljnih skupin o pomenu NVO sektorja

Dodatne informacije: drpdnm@gmail.com, 041 925 405 (Maja Žunič Fabjančič, koordinatorka projekta Regijski NVO center)