Regijski NVO center

Neformalna mreža nevladnih organizacij JV Slovenije

V neformalno mrežo nevladnih organizacij regije JV Slovenija je vključenih že več kot 240 nevladnih organizacaij. Priključite se tudi vi! Več informacij in pristopna izjava TUKAJ!

NVO vključene v neformalno mrežo imajo prednosti pri nudenju storitev Regijskega NVO centra.

VKLJUČITE SE V KORPORATIVNE PROSTOVOLJSKE AKCIJE

S svojim društvom ali zavodom se v korporativne akcije vključite tudi vi! Podjetja so pripravljena ponuditi svoje zaposlene, da pridejo v vašo organizacijo in vam pomagajo pri uresničevanju vaših ciljev, vizij. Več informacij!

Območje:

Javni razpis MKGP za podelitev javnega pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu

Rok za prijavo 20. 8. 2018

več ›

Razpis EU za oblikovanje priporočil za učinkovitejše zagotavljanje pomoči žrtvam spolnega nasilja v operacijah humanitarne pomoči

Rok za prijavo 22. 8. 2018

več ›

Music Moves Europe: Razpis za podporo pilotnih programov usposabljanja za mlade strokovnjake v glasbi

Rok za prijavo 27. 8. 2018

več ›

Obzorje 2020: Razpis za dodelitev sredstev ERC za že uveljavljene raziskovalce

Rok za prijavo 30. 8. 2018

več ›

Razpis za sofinanciranje drugih društevnih dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2018

Rok za prijavo: do 31. 08. 2018 oz. do porabe sredstev

več ›

2. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Rok za prijavo 31. 8. 2018

več ›

Občina TREBNJE: javni poziv za sofinanciranje prireditev ali projektov veteranskih organizacij, ki niso predmet drugih razpisov za leto 2018

Rok za prijavo 31. 8. 2018

več ›

1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3, operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Rok za prijavo 31.8.2018

več ›

Javni poziv Ministrstva za kulturo za izbor javnih kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju umetnosti

Rok za prijavo 31.8.2018

več ›

Javni razpis MK za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2018/2019

Rok za prijavo 31. 8. 2018

več ›

1 2 3 4 15