Regijski NVO center

Neformalna mreža nevladnih organizacij JV Slovenije

V neformalno mrežo nevladnih organizacij regije JV Slovenija je vključenih že več kot 240 nevladnih organizacaij. Priključite se tudi vi! Več informacij in pristopna izjava TUKAJ!

NVO vključene v neformalno mrežo imajo prednosti pri nudenju storitev Regijskega NVO centra.

VKLJUČITE SE V KORPORATIVNE PROSTOVOLJSKE AKCIJE

S svojim društvom ali zavodom se v korporativne akcije vključite tudi vi! Podjetja so pripravljena ponuditi svoje zaposlene, da pridejo v vašo organizacijo in vam pomagajo pri uresničevanju vaših ciljev, vizij. Več informacij!

Območje:

EaSI – PROGRAM ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE INOVACIJE (2014 – 2020)

Rokiza prijavo: - 15. julij 2017 - 1. december 2017 - 15. april 2018

več ›

Javni razpis »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja SEM 2017–2018«

Rok za prijavo: 1.3.2018

več ›

Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)

Rok prijave: javni razpis je odprt do preklica oz. do objave novega javnega razpisa

več ›

Drugi javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v regiji JV Slovenija

Rok za prijavo: od 16.6.2017 pa najkasneje do 4.4.2018

več ›

Javni poziv za izbor kulturnih projektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS

Rok za prijavo: Poziv se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oziroma najpozneje 30. 11. 2017.

več ›

Razpisi za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa za nepovratna sredstva na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij v okviru instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2014–2020

Rok za prijavo: 28. 11. 2017

več ›

CSO Partnerships and Networks on Strengthening Cooperation between Public Sector and CSOs Grant Scheme – Turkey

Rok za prijavo: 6. 10. 2017

več ›

Rights, Equality and Citizenship Programme: Ensure the highest level of protection of privacy and personal data

Rok za prijavo: 11. 1. 2018

več ›

Javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017

Rok za prijavo: 29. 11. 2017

več ›

Javni poziv za oblikovanje produktov na področju zagovorništva in novih storitev NVO

Možnost prijave: od 1. 9. 2017 od 12.00 ure naprej

več ›

1 2 3 4 10