Regijski NVO center

Neformalna mreža nevladnih organizacij JV Slovenije

V neformalno mrežo nevladnih organizacij regije JV Slovenija je vključenih že več kot 240 nevladnih organizacaij. Priključite se tudi vi! Več informacij in pristopna izjava TUKAJ!

NVO vključene v neformalno mrežo imajo prednosti pri nudenju storitev Regijskega NVO centra.

VKLJUČITE SE V KORPORATIVNE PROSTOVOLJSKE AKCIJE

S svojim društvom ali zavodom se v korporativne akcije vključite tudi vi! Podjetja so pripravljena ponuditi svoje zaposlene, da pridejo v vašo organizacijo in vam pomagajo pri uresničevanju vaših ciljev, vizij. Več informacij!

Območje:

Javni razpis P7R 2016 – mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Rok prijave: 1. 2. 2017, 1. 3. 2017, 1. 4. 2017, 1. 5. 2017, 1. 6. 2017, 1. 7. 2017, 1. 9. 2017 in 1. 10. 2017

več ›

Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2017)

Roki za prijavo: 15. 3., 1. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 15. 7., 15. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2017

več ›

Javni razpis za sofinanciranje prireditev in pokroviteljstev v Občini Metlika v letu 2017

Občina Metlika objavlja javni razpis za sofinanciranje prireditev in pokroviteljstev v Občini Metlika za leto 2017.

več ›

EaSI – PROGRAM ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE INOVACIJE (2014 – 2020)

Rokiza prijavo: - 15. julij 2017 - 1. december 2017 - 15. april 2018

več ›

Javni razpis »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja SEM 2017–2018«

Rok za prijavo: 1.3.2018

več ›

1. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

Rok za prijavo: 29.9.2017

več ›

Javni poziv za sofinanciranje programov ali projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Dolenjske Toplice za leto 2017

Predmet razpisa je sofinanciranje programov aliu projektov, ki niso zajeti v programih drugih razpisov Občine Dolenjske Toplice in pomembno prispevajo k prepoznavnostii n promociji občine. Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov ali projektov društev, združenj,...

več ›

1. javni razpis za podukrep 16.4. Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi

Rok za prijavo: 29.9.2017

več ›

Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)

Rok prijave: javni razpis je odprt do preklica oz. do objave novega javnega razpisa

več ›

Rights, Equality and Citizenship Programme: Support national or transnational projects on non-discrimination and Roma integration

Rok za prijavo: 9.11.2017

več ›

1 2 3 4 11