Regijski NVO center

Območje:

Občina Mokronog-Trebelno: Javni poziv za vzdrževanje vojnih grobišč na območju Občine Mokronog-Trebelno za leto 2024

Rok za prijave: do 19. aprila 2024

več ›

Občina Sodražica: Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za izobraževanje odraslih v Občini Sodražica za leto 2024

Rok za prijave: do 19. aprila 2024 do 10. ure

več ›

Občina Sodražica: Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za varstvo narave in okolja v Občini Sodražica za leto 2024

Rok za prijave: do 19. aprila 2024 do 10. ure

več ›

Občina Sodražica: Javni razpis za mladinske programe v Občini Sodražica za leto 2024

Rok za prijave: do 19. aprila 2024 do 10. ure

več ›

Občina Sodražica: Javni razpis za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture društev v Občini Sodražica za leto 2024

Rok za prijave: do 19. aprila do 10. ure

več ›

Občina Straža. Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v Občini Straža za leto 2024

Rok za prijave: do 19. aprila 2024 do 12. ure

več ›

Občina Straža: Javni razpis za sofinanciranje obnov spomenikov in obeležji iz časa NOB na območju Občine Straža za leto 2024

Rok za prijave: do 19. aprila 2024 do 12. ure

več ›

Občina Straža: Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža za leto 2024

Rok za prijave: do 19. aprila 2024 do 12. ure

več ›

Občina Straža: Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev, ki jih izvajajo turistična društva iz Občine Straža za leto 2024

Rok za prijave: do 19. aprila 2024 do 12. ure

več ›

Občina Trebnje: Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Trebnje za leto 2024

Rok za prijave: do 19. aprila 2024 do 13. ure

več ›

1 2 3 4 5