Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Območje:

Obzorje 2020: Razpisi na področju pospeševanja razvoja in uporabe novih tehnologij in inovativnih rešitev za vozila za leto 2019

Rok za prijavo 25. 4. 2019

več ›

EIDHR: Razpis, namenjen spodbujanju političnih, državljanskih, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic v Laosu

Rok za prijavo 26. 4. 2019

več ›

Podaljšanje roka za Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Mirna Peč v letu 2019

Rok za prijavo 26. 4. 2019

več ›

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kmetijske dejavnosti v Občini Škocjan za leto 2019

Rok za prijavo 29. 4. 2019

več ›

Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in projektov v Občini Škocjan za leto 2019

Rok za prijavo 29. 4. 2019

več ›

Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2019

Povabilo je odprto od 5. 12. 2018 do porabe sredstev, najdlje do 30. 4. 2019.

več ›

Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v letu 2019

Rok za prijavo 30. 4. 2019, do 12. ure

več ›

Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v občini Metlika za leto 2019

Rok za prijavo 30. 4. 2019, do 23.59

več ›

Javni razpis za izbiro in sofinanciranje redne ljubiteljske kulturne dejavnosti in kulturnih programov na območju občine Metlika za leto 2019

Rok za prijavo 30. 4. 2019, do 23.59

več ›

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neprofitnih organizacij v Občini Škocjan za leto 2019

Rok za prijavo 30. 4. 2019

več ›

1 2 3 4 5 8