Regijski NVO center

Območje:

Občina Črnomelj: Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Črnomelj za leto 2023

Rok za prijave: do 5. aprila 2023

več ›

Občina Šmarješke Toplice. Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih in ostalih programov v Občini Šmarješke Toplice za leto 2023

Rok za prijave: do 5. aprila 2023

več ›

Občina Šmarješke Toplice: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Občini Šmarješke Toplice za leto 2023

Rok za prijave: do 5. aprila 2023

več ›

Občina Sodražica: Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za varstvo narave in okolja v Občini Sodražica za leto 2023

Rok za prijave: do 7. aprila 2023 do 10. ure

več ›

Občina Sodražica: Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2023

Rok za prijavo. do 7. aprila 2023 do 10. ure

več ›

Občina Črnomelj: Javni razpis za sofinanciranje športa v občini Črnomelj za leto 2023

Rok za prijave: do 12. aprila 2023 do 14. ure

več ›

Občina Mokronog-Trebelno: Javni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa športa v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2023

Rok za prijave: do 12. aprila 2023

več ›

Občina Mokronog-Trebelno: Javni razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2023

Rok za prijave: do 12. aprila 2023 do 17. ure

več ›

Občina Mokronog-Trebelno: Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2023

Rok za prijave: do 12. aprila 2023 do 17. ure

več ›

Občina Mokronog-Trebelno: Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2023

Rok za prijave: do 12. aprila 2023 do 17. ure

več ›

1 2 3 4 5