Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Območje:

Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2019

Rok za prijavo 28. 2. 2019

več ›

Javni razpis NVO-SJI18 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb

Rok za prijavo 28. 2. 2019

več ›

Razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 »Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep mrež mest« za leto 2019

Rok za prijavo 1. 3. 2019

več ›

Razpis za sofinanciranje manjših projektov na temo vojnih zločinov, storjenih med vojno na območju nekdanje Jugoslavije

Rok za prijavo 1. 3. 2019

več ›

Razpis sklada ZN za žrtve trgovine z ljudmi za sofinanciranje projektov pomoči žrtvam trgovine z ljudmi

Rok za prijavo 1. 3. 2019

več ›

Ustvarjalna Evropa / podprogram MEDIA: Podpora mednarodnim koprodukcijskim skladom

Rok za prijavo 6. 3. 2019

več ›

Transnacionalni program Interreg Podonavje 2014 - 2020: tretji razpis

Rok za prijavo 8. 3. 2019

več ›

Javni poziv avtorjem, ki so upravičeni do denarnih prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila

Rok za prijavo 11. 3. 2019

več ›

EIDHR: Spodbujanje sodelovanja civilnodružbenih organizacij v procesih oblikovanja, izvajanja in monitoringa politik na področju človekovih pravic v Turčiji

Rok za prijavo 12. 3. 2019

več ›

Horizon 2020: Migration

Rok za prijavo: Datum odprtja in rok prijave sta odvisna od teme, na katero se prijavljate!

več ›

1 2 3 4 5 10