Regijski NVO center

Območje:

MO Novo mesto: Poziv za prijavo projektnega načrta na Mladinski svet Novo mesto

Rok za prijave: do porabe sredstev

več ›

MO Novo mesto: Javni poziv za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v Mestni občini Novo mesto v letu 2023

Rok za prijave: do 30. oktobra 2023 (oz. do porabe sredstev)

več ›

Občina Semič: Javni poziv za sofinanciranje pokroviteljstva županje Občine Semič za leto 2023

Rok za prijave: do porabe sredstev ali najkasneje 30. oktobra 2023

več ›

Občina Semič: Javni poziv mladim za oddajo predlogov izvedbe družbeno koristnih projektov »Mladi za Semič«

Rok za prijave: do 30. oktobra 2023

več ›

Občina Metlika: Javni razpis za sofinanciranje prireditev in pokroviteljstev v občini Metlika v letu 2023

Rok za prijave: do 15. novembra 2023

več ›

Občina Črnomelj: Javni razpis za dodeljevanje sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni, turistični in humanitarni razvoj ter promocijo Občine Črnomelj za leto 2023 oz. pokroviteljstvo župana

Rok za prijave: do porabe sredstev oz. najkasneje 15. novembra 2023

več ›

MO Novo mesto: Javni poziv za sofinanciranje projektov na področju županovega pokroviteljstva v Mestni občini Novo mesto v letu 2023

Rok za prijave: do 24. novembra 2023

več ›

Občina Straža: Javni poziv za sofinanciranje županovega pokroviteljstva v Občini Straža za leto 2023

Rok za prijave: do 30. novembra 2023

več ›

Občina Škocjan: Javni poziv Občine Škocjan za sofinanciranje dogodkov v letu 2023

Rok za prijave: do 30. novembra 2023

več ›

Občina Dolenjske Toplice: Javni poziv za sofinanciranje programov ali projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Dolenjske Toplice za leto 2023 ( sklop 1) ter sofinanciranje programov turističnih prireditev v letu 2023 (sklop 2)

Rok za prijave: do 30. novembra 2023

več ›

1 2 3