Regijski NVO center

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Nosilec projekta Regijski NVO center je Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD). Društvo je nevladna in humanitarna organizacija, ki si prizadeva za vključujočo in odprto družbo za vse. Svoje poslanstvo uresničuje z :

  • vključevanjem socialno izključenih skupin,
  • spodbujanjem aktivnega državljanstva in participacije, predvsem med mladimi, ter
  • s spodbujanjem razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga.

Vse svoje aktivnosti izvaja s strokovnim in prostovoljskim delom ter z vključevanjem širše javnosti, pri tem pa širi vrednote človeškega dostojanstva, strpnosti, prostovoljstva, medkulturnega dialoga in aktivnega državljanstva. Podeljen ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področjih socialnega varstva, kulture in mladine.

 

Ključni dokumenti

Statut 

 

Vsebinska letna poročila

Vsebinsko in finančno letno poročilo 2022
Vsebinsko poročilo 2021
Vsebinsko poročilo 2020
Vsebinsko poročilo 2019
Vsebinsko poročilo 2018
Vsebinsko poročilo 2017

 

FInančna letna poročila

Vsebinsko in finančno letno poročilo 2022
Finančno poročilo 2021
Finančno poročilo 2020
Finančno poročilo 2019
Finančno poročilo 2018
Finančno poročilo 2017

 

Prihodki DRPD

Prihodki v 2022 - SKUPAJ                                    1.506.469,10 €               100 %

Proračunska sredstva (lokalna skupnost)              156.094,40 €               10,36 %
Proračunska sredstva (država)                                758.833,43 €               50,37 %
Proračunska sredstva (EU)                                      554.361,67 €               36,80 %
Pridobitna dejavnost                                                    20.825,24 €               1,38 %
Donacije                                                                       16.029,36 €               1,06 %
Članarine                                                                           325,00 €               0,02 %

V letu 2022 sta 102 prostovoljca opravila 14.577 ur prostovoljskega dela, kar po metodologiji o vrednosti prostovoljnega dela znaša 108.200 €. Prostovoljci opravijo delo, ki ustreza obsegu sedmih zaposlenih.

 

Odhodki DRPD                                                                                                        

Odhodki v 2022 - SKUPAJ

1.505.187,15 100 %

Stroški plač

841.383,74

55,9

Stroški administracije (najemnina, telekomunikacije ipd.)

101.651,75

6,8

Stroški zunanjih storitev in izvajalcev

355.410,34

23,6

Potni stroški

206.741,32

13,7

Plače vodstva in razmerje med plačami

Društvo vodi in zastopa predsednica Branka Bukovec, ki funkcijo predsednice opravlja prostovoljno in zanjo ne prejema osebnega dohodka.

Na društvu osebni dohodek prejemajo le zaposleni. Trenutno je redno zaposlenih 37 oseb (za določen in nedoločen čas). Najvišja bruto plača znaša 2.998,28 EUR, najnižja pa 1.239,58 EUR. Razmerje med najvišjo in najnižjo plačo znaša. 1 : 2,42. Povprečna plača znaša 1.998,19 EUR. Glede na povprečno plačo za leto 2022, ki je znašala 2.023,92, je razmerje povprečnih plač 1,01 €

 

Glavne dejavnosti in dosežki društva

Vključevanje socialno izključenih skupin

Socialno izključene skupine, predvsem migrante in Rome, vključuje v različne aktivnosti za krepitev njihovega položaja in vloge (opolnomočenje), ki jih prepletamo z aktivnostmi za osveščanje javnosti. Gre za dva komplementarna pristopa, ki udejanjata idejo, da družbena integracija deluje kot dvosmeren proces skupnega učenja in prilagajanja (»učeča se kultura«) in omogočata učinkovitejšo družbeno integracijo socialno izključenih skupin.

Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij

S svetovanjem, usposabljanjem, mreženjem in promocijo zagotavljamo celostno podporo nevladnim organizacijam. S tem prispevamo k njihovi boljši prepoznavnosti, usposobljenosti in razvoju za izvajanje programov in storitev v javno dobro ter za civilni dialog.

Spodbujanje aktivnega državljanstva in participacije, predvsem med mladimi

Z usposabljanjem in vključevanjem mladih v mladinsko delo prispevamo k večji vključenosti mladih v vse tri institucionalne mreže, ki obvladujejo mladost - izobraževalni sistem, sistem zaposlovanja in prostočasni kulturni sistem. S tem zmanjšujemo ranljivost in socialno izključenost mladih.

Z ustvarjanjem možnosti za razvijanje kulturnega, človeškega in socialnega kapitala pri vseh ciljnih skupinah, ki niso zadovoljivo vključene v procese odločanja, prispevamo k bolj vključenemu in aktivnemu posamezniku za odprto družbo.