Regijski NVO center

Povezave

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
www.drpdnm.org

Evropska unija - evropski strukturni in investicijski skladi
www.eu-skladi.si

Ministrstvo za javno upravo
www.mju.gov.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
www.mgrt.gov.si

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
www.svrk.gov.si

Razvojni center Novo mesto
www.rc-nm.si