Regijski NVO center

Vsebinske mreže 2019-2023

Vsebinske mreže delujejo na nacionalni ravni in združujejo nevladne organizacije z istih vsebinskih področij, npr. okolje, kultura, prostor, prostovoljstvo. Ministrstvo za javno upravo v tem obdobju podpira le vsebinsko mrežo s področja prostovoljstva. Ostale mreže so v prisotjnostih resornih ministrstev.

Slovenska mreža prostovoljskih organizacij

Izvajalec: Slovenska filantropija, združenje za promocijo prostovoljstva
W: http://www.filantropija.org

 

Vsebinske mreže 2015-2019

Vsebinske mreže delujejo na nacionalni ravni in združujejo nevladne organizacije z istih vsebinskih področij: okolje, kultura, prostor, prostovoljstvo.

Mreža za prostor - za trajnostno in vklučujoče urejanje prostora

Izvajalec: Inštitut za politike prostora
W: http://mrezaprostor.si

Slovenska mreža prostovoljskih organizacij

Izvajalec: Slovenska filantropija, združenje za promocijo prostovoljstva
W: http://www.filantropija.org

Plan B za Slovenijo – mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj

Izvajalec: Ustanova Umanotera - Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
W: http://www.planbzaslovenijo.si

Asociacija, mreža NVO v kulturi – kultura za ustvarjalen razvoj

Izvajalec: Asociacija, društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti
W: http://www.asociacija.si/slo

 

Vsebinske mreže 2012-2014

Vsebinske mreže delujejo na nacionalni ravni in združujejo nevladne organizacije z istih vsebinskih področij: sociala, okolje, zdravje, kultura, rekreacija, izobraževanje in usposabljanje, raziskovanje in znanost, človekove pravice in zagovorništvo, mednarodno razvojno sodelovanje, podpora prostovoljstvu.

Nudijo jim strokovno podporo in pomoč ter si prizadevajo za njihovo povezovanje in partnersko sodelovanje. V obdobju 2012-2014 je v Sloveniji delovalo 13 vsebinskih mrež:

 

Slovenska mreža organizacij izobraževanja starejših

Vsebinsko področje: izobraževanje in usposabljanje
Izvajalec: Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje
W: www.slovenska-univerza3.si

MINVOS - znanje za vse

Vsebinsko področje: izobraževanje in usposabljanje
Izvajalec: Evropski inovacijski center Univerzum Minerva Izobraževalno razvojni zavod Maribor
W: www.minvos.org

Mreža sodobnega plesa

Vsebinsko področje: kultura
Izvajalec: Društvo za sodobni ples Slovenije
W: www.gibanica.eu/drustvo-za-sodobni-ples-slovenije

S Slogom do učinkovitega mednarodnega razvojnega sodelovanja III

Vsebinsko področje: mednarodno razvojno sodelovanje
Izvajalec: Sloga - Platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč
W: www.sloga-platform.org

Plan B za Slovenijo

Vsebinsko področje: okolje
Izvajalec: Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
W: www.planbzaslovenijo.si

Mreža za prostor

Vsebinsko področje: okolje
Izvajalec: Inštitut za politike prostora
W: http://mrezaprostor.si/

Slovenska mreža prostovoljskih organizacij

Vsebinsko področje: podpora prostovoljstvu
Izvajalec: Slovenska filantropija - združenje za promocijo prostovoljstva
W: www.prostovoljstvo.org

Vključen.si - Mreža za socilano vključenost

Vsebinsko področje: sociala
Izvajalec: Zavod Pelikan - Karitas
W: www.vkljucen.si

Mreženje in krepitev nevladnih organizacije socialnega mladinskega dela

Vsebinsko področje:
Izvajalec: Zavod Mladinska mreža MaMa
W: www.mreza-mama.si

Opolnomočenje NVO za kakovostno izvajanje preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti

Vsebinsko področje:
Izvajalec: Inštitut za raziskave in razvoj UTRIP
W: www.institut-utrip.si

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25x25

Vsebinsko področje: zdravje
Izvajalec: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
W: www.zasrce.si

Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov

Vsebinsko področje: lovekove pravice in zagovorništvo
Izvajalec: Zveza prijateljev mladine Slovenije
W: www.zpms.si

Gibalna aktivnost za zdravje

Vsebinsko področje: rekreacija
Izvajalec: Zveza za šport otrok in mladine Slovenije
W: www.zsoms-mrezenje.si

Mreža zagovornikov okolja

Vsebinsko področje: neformalna mreža pravnic in pravnikov, ki v sodelovanju z naravoslovnimi strokovnjaki združujejo svoje znanje za učinkovito pravno varstvo okolja, narave in prostora v skupno rabo.
Izvajalec: Mreža deluje pod okriljem Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC
W: http://zagovorniki-okolja.si/