Regijski NVO center

Občine regije JV Slovenija

 1. Mestna občina Novo mesto: www.novomesto.si
 2. Občina Dolenjske Toplice: www.dolenjske-toplice.si
 3. Občina Mirna Peč: www.mirnapec.si
 4. Občina Šentjernej: www.sentjernej.si
 5. Občina Šmarješke Toplice: www.smarjeske-toplice.si
 6. Občina Škocjan: www.obcina-skocjan.si
 7. Občina Straža: www.obcina-straza.si
 8. Občina Žužemberk: www.zuzemberk.si
 9. Občina Trebnje: www.trebnje.si
 10. Občina Mirna: www.mirna.si
 11. Občina Mokronog-Trebelno: www.mokronog-trebelno.si
 12. Občina Šentrupert: www.sentrupert.si
 13. Občina Črnomelj: www.crnomelj.si
 14. Občina Semič: www.semic.si/
 15. Občina Metlika: www.metlika.si
 16. Občina Kočevje: www.obcinakocevje.si
 17. Občina Kostel: www.kostel.si
 18. Občina Osilnica: www.osilnica.si
 19. Občina Ribnica: www.ribnica.si
 20. Občina Sodražica: www.sodrazica.si
 21. Občina Loški Potok: www.loski-potok.si