Regijski NVO center

Predstavitev NVO

Nevladne organizacije se predstavijo. Če želite predstaviti svojo nevladno organizacijo, pošljite kratek opis vaših dejavnosti in ključnih podatkov po zgledu že objavljenih predstavitev in pa logotip, če ga uporabljate. Predstavite se lahko tudi z fotografijami ali krajšimi video materiali.

Društvo za zdravo življenje, okolje in samooskrbo Nova Zemlja

Društvo za samooskrbo Nova Zemlja je nastalo leta 2014 iz vizije po drugačnem načinu življenja, po življenju v sobivanju z naravo. Slogan društva se glasi ZDRAV...

več ›

Svetovalnica za žrtve nasilja

S 1. 1. 2017 je odprla svoja vrata prva in trenutno edina Svetovalnica za žrtve nasilja (krajše Svetovalnica) na območju Dolenjske in Bele krajine. Svetovalnica je razvojni socialnovarstveni program Društva življenje brez nasilja.

več ›

Društvo Bober - Okoljsko gibanje Dolenjske

Temeljni cilji delovanja Društva Bober so organiziranje in izvajanje programov, ki omogočajo trajnostni razvoj območij porečja reke Krke, varstvo in trajnostno rabo naravnih dobrin, zmanjševanje onesnaževanja in obremenjevanja okolja z emisijami, odpadki in nevarnimi snovmi,...

več ›

Zavod Svet Kolpe, Kostel

V Zavodu za ustvarjalni razvoj z Naravo, Svet Kolpe, Kostel ozaveščajo in spodbujajo širšo javnost o pomenu ekologije, zelenega turizma in ekološkega načina pridelovanja hrane.

več ›

Območno združenje RK Novo mesto

Območno združenje RK Novo mesto je samostojna, nevladna, humanitarna, nepridobitna in prostovoljna organizacija, ki pomaga pri preprečevanju in lajšanju trpljenja ljudi, zaščiti življenja in zdravja, krepitvi gibanja za zdravo življenje ter zagotavljanju spoštovanja človekovih...

več ›

Društvo za spodbujanje kreativnih industrij Rokoroki

Osnovni namen društva je razvijanje kulturnih dejavnosti s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, kulturne vzgoje in izobraževanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot, tudi v smislu varstva okolja in narave. Poglavitna dejavnost društva je trenutno organizacija umetniške...

več ›

Mladinski center BIT Črnomelj

Skozi raznolike aktivnosti si prizadevamo za večjo vključenost in aktivno participacijo mladih v vseh sferah družbenega življenja, podpiramo kreativno izražanje mladih, spodbujamo enakopravnost, tolerantnost, odprtost, trajnostni razvoj ter prostovoljno u...

več ›

RIM LAN, društvo za kmetijstvo, turizem, kulinariko in domače obrti, Adlešiči

Naše osnovno poslanstvo je izvajanje dejavnosti, ki so skupnega pomena za trajnostni razvoj kmetijstva, podeželja, turizma, kulinarike, domače obrti, kulture in športa ter delovanja podeželske mladine, kmečkih žena in različnih ljubiteljskih ustvarjalcev.

več ›

Društvo življenje brez nasilja

Poslanstvo društva je pomoč ženskam in otrokom, žrtvam nasilja v družini pri prekinitvi nasilja in izboljšanju življenjske situacije. V ta namen izvajamo programe VARNA HIŠA, SKUPINA ZA SAMOPOMOČ in POLETNI TABOR NA KOLPI.

več ›

Kulturno društvo Božo Račič Adlešiči

Osnovno poslanstvo društva je razvijanje in izvajanje kulturnih dejavnosti, ohranjanje ljudskega izročila ter ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturne dediščine.

več ›

1 2 3