Regijski NVO center

Predstavitev NVO

Nevladne organizacije se predstavijo. Če želite predstaviti svojo nevladno organizacijo, pošljite kratek opis vaših dejavnosti in ključnih podatkov po zgledu že objavljenih predstavitev in pa logotip, če ga uporabljate. Predstavite se lahko tudi z fotografijami ali krajšimi video materiali.

Društvo življenje brez nasilja

Društvo življenje brez nasilja (DŽBN) je bilo ustanovljeno leta 1998 v Novem mestu. Je nevladna, neprofitna, humanitarna organizacija in deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva.  

Poslanstvo društva je pomoč ženskam in otrokom, žrtvam nasilja v družini pri prekinitvi nasilja in izboljšanju življenjske situacije. V ta namen izvajamo programe VARNA HIŠA, SKUPINA ZA SAMOPOMOČ in POLETNI TABOR NA KOLPI.

 1. VARNA HIŠA:

Vključitev v program Varna hiša je prostovoljna in traja največ eno leto. Uporabniku nudi naslednje oblike pomoči:

- namestitev v varen prostor: dvostanovanjska hiša s petimi sobami. Vsaki uporabnici (z otroci) je dodeljena svoja soba. V hiši sama vodi svoje gospodinjstvo in skrbi za vzgojo in varstvo svojih otrok.

- svetovalno delo: strokovno usposobljeni svetovalki opravljata informativne in svetovalne pogovore po telefonu ali osebno, se dogovarjata za morebitne razgovore pred sprejemom v program ter izvajata individualno svetovanje za uporabnike, ki so trenutno v varni hiši kot tudi za uporabnice po odhodu iz programa.

- delavnice: s pomočjo prostovoljcev izvajamo za ženske in otroke sprostitvene, socialne, tematske, izkustvene in ustvarjalne delavnice. Za otroke organiziramo še igralne urice, učno pomoč in po potrebi tudi varstvo.

- zagovorništvo in spremljanje: zagovorništvo izvajamo zaposlene in prostovoljke z dovoljenjem in soglasjem uporabnice, na podlagi njene prostovoljne odločitve. Uporabnico informiramo in čustveno pripravimo na določen dogodek. S spremljanjem na razne institucije pa ji nudimo oporo in povečujemo njen občutek varnosti.

Skozi celo leto izvajamo tudi projekte za promocijo dejavnosti ter ozaveščanje javnosti o problematiki nasilja v družini.

2. SKUPINA ZA SAMOPOMOČ:

Skupina je namenjena ženskam z izkušnjo nasilja v partnerskih, sorodstvenih in drugih medosebnih odnosih. S podporo, izmenjavo izkušenj, širjenjem socialne mreže, učenjem novih socialnih veščin… si uporabnica krepi samozavest, oblikuje pozitivno samopodobo in občutek lastne vrednosti ter postopoma pridobiva moč za urejanje svojega življenja.

3. POLETNI TABOR NA KOLPI:

V času poletnih počitnic za otroke in mamice, ki bivajo v Varni hiši Novo mesto, izvedemo petdnevni brezplačni tabor. Poleg kampiranja ob Kolpi, tabor uporabnikom ponuja številne delavnice in aktivnosti.

SE ŽELITE PRIDRUŽITI NAŠEMU TIMU?

Pri uresničevanju naših ciljev nam pomaga tudi tim prostovoljcev. V kolikor bi želeti to postati tudi vi, nas pokličite na 031-393-614 oz. nam pošljite kratko osebno predstavitev na drustvo.dzbn.nm@gmail.com in dogovorili se bomo za uvodni intervju.

PODATKI IN KONTAKTI:

  • Društvo življenje brez nasilja
  • Rozmanova 10, p.p. 345
  • 8000 Novo mesto

Za osebni razgovor, namestitev v varno hišo, vključitev v skupino, prostovoljstvo ali namenitev donacije (materialne ali finančne) smo dosegljivi na:


 

  • DAVČNA ŠT.: 47139803
  • TRR: 0315-0100-0015-464, pri SKB Novo mesto

 

‹ nazaj