Regijski NVO center

Neformalna mreža nevladnih organizacij (NVO)

V neformalno mrežo nevladnih organizacij regije JV Slovenija je vključenih že več kot 220 nevladnih organizacaij. Priključite se tudi vi!

ZAKAJ JE MREŽA POMEMBNA?

Pisna potrditev, ki jo NVO izrazi v Izjavi za nevladne organizacije o pridružitvi neformalni mreži nevladnih organizacij regije JV Slovenija (link na dokument) pomeni, da je NVO seznanjena z delovanjem Regijskega NVO centra, ter da želi biti redno obveščena o storitvah, ki jih center nudi.

Članstvo v neformalni mreži omogoča Regijskemu NVO centru bolj usmerjeno obveščanje nevladnih organizacij o zanje relevantnih dogodkih in informacijah, ter pridobivanje informacij s strani NVO glede težav, s katerimi se soočajo. Pomembno je tudi za medsebojno seznanjanje z vsebinami in storitvami, ki jih nudijo, kar vodi v večje število skupnih dogodkov, akcij in drugih sodelovanj. Število vključenih NVO v neformalno mrežo je pomemben argument pri vzpostavljanju civilnega dialoga, saj si Regijski NVO center ves čas tudi na sistemski ravni prizadeva za vzpostavitev boljših pogojev za vaše delovanje in veliko energije usmerja v pogovore z lokalnimi oblastmi. Pri tem smo lahko uspešnejši, če izkazujemo, da imamo za seboj nekakšno neformalno mrežo nevladnih organizacij.

Izjava vas ne zavezuje k ničemur, z njo zgolj potrjujete, da poznate delovanje stičišča, da ste morda tudi uporabnik naših storitev in da podpirate idejo tovrstnih aktivnosti.

Vse nevladne organizacije, ki so vključene v Neformalno mrežo nevladnih organizacij JV Slovenije  imajo prednost pri koriščenju storitev Regijskega NVO centra pred ostalimi organizacijami. Članice mreže imajo prednost pred ostalimi: pri udeležbi na izobraževanjih, ki jih organizira stičišče, pri izposoji ikt opreme (projektor, platno, ozvočenje ...), pri svetovanjih in mentorstvih, obveščanju ter pri drugih storitvah, ki jih brezplačno nudi Regijski NVO center.

KAJ LAHKO PRIČAKUJETE NVO S ČLANSTVOM V MREŽI?

  • prednost pri koriščenju vseh storitev Regijskega NVO centra pred ostalimi organizacijami (svetovanja, izobraževanja, izposoja IKT opreme ...)
  • možnost sodelovanja v "Mreži NVO" (redni mesečni sestanki po principu horizontalnega delovanja ter vključenost NVO v razpravo, diskusijo ter izmenjavo informacij in mnenj.  Članice boste s sodelovanjem v mreži ves čas aktivno vključene v iskanje in pripravo rešitev in s tem aktivno vplivale in soodločale o položaju NVO na lokalni in regionalni ravni.)
  • obveščenost o storitvah, ki jih lahko koristite v okviru Regijskega NVO centra, ter o vseh ostalih informacijah, relevantnih za vaše delovanje,
  • boljšo usposobljenost za delovanje v NVO,
  • boljšo prepoznavnost vaših programov, projektov in storitev,
  • Regijski NVO center kot informacijsko točko/ zagovornika na katerega se lahko obrnete v primeru kakršnihkoli vprašanj v zvezi z delovanjem vaše organizacije oz. nevladnega sektorja,
  • boljši izhodiščni položaj v odnosu do lokalnih oblasti.

KDO LAHKO POSTANE ČLAN NEFORMALNE MREŽE?

Član lahko postane vsaka nevladna organizacija (društvo, zasebni zavod in ustanova) s sedežem v regiji JV Slovenija, ki s podpisom posebnega obrazca (izjave) to potrdi.

KAKO POSTANETE ČLAN NEFORMALNE MREŽE?

Izpolnite Izjavo za nevladne organizacije o pridružitvi neformalni mreži nevladnih organizacij regije JV Slovenija (priloga) ter jo ožigosano in podpisano posredujte na naslov: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto - Regijski NVO center, Rozmanova ulica 30, 8000 Novo mesto. Na podlagi pridobljene izjave vas bomo vnesli med podpornike.

Izjava za nevladne organizacije je dostopna s klikom TUKAJ.