Regijski NVO center

...

...

Neformalna mreža nevladnih organizacij JV Slovenije

V neformalno mrežo nevladnih organizacij regije JV Slovenija je vključenih že več kot 240 nevladnih organizacaij. Priključite se tudi vi! Več informacij in pristopna izjava TUKAJ!

NVO vključene v neformalno mrežo imajo prednosti pri nudenju storitev Regijskega NVO centra.

VKLJUČITE SE V KORPORATIVNE PROSTOVOLJSKE AKCIJE

S svojim društvom ali zavodom se v korporativne akcije vključite tudi vi! Podjetja so pripravljena ponuditi svoje zaposlene, da pridejo v vašo organizacijo in vam pomagajo pri uresničevanju vaših ciljev, vizij. Več informacij!

Arhiv razpisov

Območje:

Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za nakup oz. obnovo zunanje opreme opremljene z oznako »Kočevsko«

Rok za oddajo: 19. 2. 2018, do 10.00 ure

več ›

Javno povabilo za uporabo večnamenskih prostorov s kulturno dvorano na Dvoru za leto 2018

Rok za prijavo: 7. 2. 2018, do 16.00 ure

več ›

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2018

Rok za prijavo: 12. 2. 2018

več ›

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov, kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije

Rok za prijavo: 15. 2. 2018

več ›

Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017

Rok za prijavo: 16. 2. 2018

več ›

ESPON: Tools for Territorial Analyses “Big Data for Territorial Analysis and Housing Dynamics”

Rok za prijavo: 9. 2. 2018

več ›

Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 – pilotni razpis MR+

Rok za prijavo: 14. 2. 2018

več ›

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2018

Rok za prijavo: 13. 2. 2018

več ›

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2018

Rok za prijavo: 14. 2. 2018

več ›

Javni razpis za pridobitev licence za supervizorja v socialnem varstvu

Rok za prijavo: 12. 2. 2018

več ›

1 2 3 4