Regijski NVO center

Neformalna mreža nevladnih organizacij JV Slovenije

V neformalno mrežo nevladnih organizacij regije JV Slovenija je vključenih že več kot 240 nevladnih organizacaij. Priključite se tudi vi! Več informacij in pristopna izjava TUKAJ!

NVO vključene v neformalno mrežo imajo prednosti pri nudenju storitev Regijskega NVO centra.

VKLJUČITE SE V KORPORATIVNE PROSTOVOLJSKE AKCIJE

S svojim društvom ali zavodom se v korporativne akcije vključite tudi vi! Podjetja so pripravljena ponuditi svoje zaposlene, da pridejo v vašo organizacijo in vam pomagajo pri uresničevanju vaših ciljev, vizij. Več informacij!

Arhiv razpisov

Območje:

Javni razpis Zavoda za šport Planica za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2018/19

Rok za prijavo 20. 4. 2018

več ›

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev

Rok za prijavo 23.4.2018

več ›

Javni razpis Turistične zveze Slovenije za sofinanciranje turističnih prireditev turističnih društev

Rok za prijavo 20. 4. 2018

več ›

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2018

Rok za prijavo 16. 4. 2018

več ›

JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan za leto 2018

Rok za prijavo 23.4.2018

več ›

Javni poziv za sofinanciranje posebnih skupin na področju investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2018 (kultura).

Rok za prijavo 11.4.2018

več ›

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti za leto 2018.

Rok za prijavo 20. 4. 2018.

več ›

Javni razpis MKGP za subvencioniranje vzreje čebeljih matic

Rok za prijavo 18. 4. 2018

več ›

Javni razpis JAK za izbor izvajalca mednarodnih prevajalskih seminarjev za prevajalce iz slovenščine v tuje jezike v Sloveniji za leto 2018

Rok za prijavo 23. 4. 2018

več ›

Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev - zunanja oprema z oznako »Kočevsko

Rok za prijavo 3. 4. 2018, do 10. ure.

več ›

1 2 3 4 16