Regijski NVO center

Neformalna mreža nevladnih organizacij JV Slovenije

V neformalno mrežo nevladnih organizacij regije JV Slovenija je vključenih že več kot 240 nevladnih organizacaij. Priključite se tudi vi! Več informacij in pristopna izjava TUKAJ!

NVO vključene v neformalno mrežo imajo prednosti pri nudenju storitev Regijskega NVO centra.

VKLJUČITE SE V KORPORATIVNE PROSTOVOLJSKE AKCIJE

S svojim društvom ali zavodom se v korporativne akcije vključite tudi vi! Podjetja so pripravljena ponuditi svoje zaposlene, da pridejo v vašo organizacijo in vam pomagajo pri uresničevanju vaših ciljev, vizij. Več informacij!

Arhiv razpisov

Območje:

Šesti javni razpis za predložitev strateških projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija

Rok za prijavo 3. 8. 2018

več ›

Razpis GFCF za sofinanciranje aktivnosti skupnostnih fundacij in lokalnih filantropskih institucij

Rok za prijavo 20. 7. 2018

več ›

Javni razpis MGRT: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju

Rok za prijavo 10. 8. 2018

več ›

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ IZBRANIH NA RAZPISIH SOFINANCIRANIH IZ PRORAČUNA EU

Rok za prijavo 23. 7. 2018

več ›

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2018

Rok za prijavo 30. 7. 2018

več ›

Dodatni javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskih oziroma študijskih letih 2015/2016 in 2016/2017

Rok za prijavo 31. 7. 2018

več ›

Javni razpis MK za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2018–2019

Rok za prijavo 9. 7. 2018

več ›

COSME: Podpora razvoju in promociji transnacionalnih tematskih turističnih produktov - izkoriščanje sinergij med turizmom ter kulturnimi in kreativnimi industrijami

Rok za prijavo 19. 7. 2018

več ›

Javni razpis JAK za sofinanciranje komunikacijskih akcij za spodbujanje bralnih in nakupovalnih navad na področju knjige

Rok za prijavo 9. 7. 2018

več ›

Javni razpis MDDSZ za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRVS

Rok za prijavo 9. 7. 2018

več ›

1 2 3 4 28