Regijski NVO center

Šola za župane

Šola za župane

Ponedeljek, 1. 10. 2018, ob 17. uri v Novem mestu

Arhiv razpisov

Območje:

Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 – pilotni razpis MR+

Rok za prijavo 11. 12. 2018

več ›

Erasmus+: Ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politik – Sodelovanje s civilno družbo na področju mladih

Rok za prijavo 6. 12. 2018

več ›

Javni razpis za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2019

Rok za prijavo 20. 11. 2018

več ›

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov, za leto 2019

Rok za prijavo 19. 11. 2018

več ›

Javno naročilo: Ozaveščanje, promocija in izobraževanje za trajnostno mobilnost

Rok za prijavo 7. 12. 2018

več ›

Redni letni javni projektni razpis MK za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2019

Rok za prijavo 19. 11. 2018

več ›

Ustvarjalna Evropa / podprogram kultura: Podpora za projekte evropskega sodelovanja za leto 2019

Rok za prijavo 11. 12. 2018

več ›

Javni razpis MK za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi za leto 2019

Rok za prijavo 19. 11. 2018

več ›

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2019

Rok za prijavo 12. 11. 2018

več ›

Javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020

Rok za prijavo 7. 12. 2018

več ›

1 2 3 4 42