Regijski NVO center

Arhiv razpisov

Območje:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve : Sofinanciranje aktivnosti v okviru ciljev in vodilnih načel Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti 2010

Javni razpis - Sofinanciranje aktivnosti v okviru ciljev in vodilnih načel Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti 2010

več ›

Ministrstvo za kulturo: Javni ciljni razpis za izbor izvajalcev javnih kulturnih programov informacijske dejavnosti na področju glasbene in uprizoritvene umetnosti


Predmet razpisa je štiriletno sofinanciranje izvajalca javnega kulturnega programa...

več ›

Evropska komisija, EuropeAid: Innovative approaches to food security - Actions in partner country Zambia

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, ki prispevajo k zmanjševanju ekstremne revščine in lakote ter izboljšanju stanja prehranjenosti najbolj ranljivih skupin prebivalstva v

več ›

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: Javni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letu 2010 in v letu 2011

Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca projekta Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji - krizna namestitev.

več ›

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve : Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2010

Predmet javnega razpisa so programi na dveh področjih po Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010, in sicer na A) JSVP - Javni socialno varstveni programi in

več ›

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije: Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev javnih kulturnih programov na področjih knjige za obdobje 2010-2012

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na področjih knjige za obdobje 2010-2012. Javni razpis obsega naslednja področja:

več ›

Urad Vlade RS za komuniciranje: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE INFORMATIVNO-KOMUNIKACIJSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTIH NEVLADNIH ORGANIZACIJ O EVROPSKIH ZADEVAH V LETU 2010

Predmet razpisa so informativno-komunikacijske in izobraževalne dejavnosti nevladnih organizacij z namenom ozaveščanja, informiranja in izobraževanja prebivalcev Slovenije ter spodbujanja javne raz

več ›

Zavod RS za zaposlovanje: Javni razpis Spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb

Predmet javnega razpisa je spodbujanje zaposlovanja najmanj 10 (desetih) brezposelnih oseb iz ciljne skupine javnega razpisa s pomočjo subvencije za zaposlitev pri delodajalcih, ki jih bodo zaposli

več ›

EACEA: Program Evropa za državljane (2007-2013): Razpis za zbiranje predlogov Akcija 1, ukrep 1.2 Tematsko mrežno povezovanje pobratenih mest

EACEA: Program „Evropa za državljane" (2007-2013): Razpis za zbiranje predlogov 2008 - Akcija 1, ukrep 1.2 Tematsko mrežno povezovanje pobratenih mest

Rok prijave: 01.02.2010

več ›

Evropska komisija: European Refugee Fund 2008-2013: Community Actions / 2009

Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje, svobodo in varnost : European Refugee Fund 2008-2013: Community Actions / 2009


več ›

1 2 3 4 9