Regijski NVO center

Arhiv razpisov

Območje:

Občina Trebnje: Javni poziv za izbiro organizatorjev in izvajalcev prireditev ˝Veseli december˝ 2023

Rok za prijave. do 22. novembra 2023

več ›

Občina Osilnica: Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev v letu 2023

Rok za prijave: do 15. novembra 2023

več ›

Občina Metlika: Javni poziv društvom za skrbnika in upravitelja grajskega drsališča v Metliki v zimski sezoni 2023/2024

Rok za prijave: do 20. novembra 2023

več ›

MO Novo mesto: Javni razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2024

Rok za prijave: do 1. decembra 2023 (prvi razpisni rok)

več ›

Občina Škocjan: Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev v občini Škocjan za leto 2023

Rok za prijave: do 20. oktobra 2023

več ›

Občina Škocjan: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kmetijske dejavnosti v Občini Škocjan za leto 2023

Prijava: do 20. oktobra 2023

več ›

Občina Črnomelj: Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij za leto 2023

Rok za prijave: do 16. oktobra do 10. ure

več ›

Občina Kočevje: 2. Javni poziv Pokroviteljstvo župana 2023

Rok za prijave: do porabe sredstev od. najkasneje 29. septembra 2023

več ›

Občina Škocjan: Javni razpis za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan v letu 2023

Rok za prijave: do 27. septembra 2023

več ›

MO Novo mesto: Javni razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2023 – 3. razpisni rok

Prijave: do vključno 29. septembra 2023

več ›

1 2 3 4 15