Regijski NVO center

Arhiv razpisov

Območje:

Evropska komisija, 7OP: Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa Ljudje sedmega okvirnega programa ES za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti - EURAXESS

Rok prijave: 30. marec 2011

več ›

Občina Črnomelj - Žirija za podeljevanje pohval in graj pri urejanju in varovanju okolja: Razpis za pridobivanje predlogov za podelitev pohval in graj pri urejanju in varovanju okolja v občini Črnomelj za leto 2010

Pohvala - "BREZA" kot listina in skulptura se podeljuje fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojimi dejanji prispevali k uspehu pri urejanju in varovanju okolja.

več ›

Občina Črnomelj - Žirija za podeljevanje priznanj športnik leta, športnica leta in športni kolektiv leta občine Črnomelj: Razpis za pridobivanje predlogov za podelitev priznanja športnik leta, športnica leta in športni kolektiv leta občine Črnomelj za le

Priznanje športnik leta, športnica leta in športni kolektiv leta občine Črnomelj se podeljuje fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojim aktivnim in kvalitetnim delovanjem na področju športa v letu

več ›

Občina Črnomelj - Žirija za podelitev Župančičevih priznanj: Razpis za pridobivanje predlogov za podelitev Župančičevih priznanj za leto 2010

Župančičeva priznanja se podeljujejo fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojim aktivnim, kvalitetnim, ustvarjalnim, organizacijskim ter ljubiteljskim delom na področju kulturnih dejavnosti dosegli

več ›

Občina Črnomelj - Žirija za podeljevanje plaket Občine Črnomelj: Razpis za pridobivanje predlogov za podelitev plaket Občine Črnomelj za leto 2010

Plaketa Občine Črnomelj se podeljuje fizičnim in pravnim osebam za dolgoletno izredno uspešno delo, ki je prispevalo k napredku, ugledu in uspehu občine na področju gospodarstva, vzgoje in izobraže

več ›

Športna zveza-center za šport Trebnje: Javni razpis za podelitev priznanj "Športnik leta 2010"

Na podlagi 13. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v občini Trebnje (Ur.list RS št. 86/01) in 5.

več ›

Urad za enake možnosti: Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakih možnosti žensk in moških za leto 2011

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na naslednjih področjih: 1. spolno nasilje; 2. posebne skupine žensk (npr. Rominje, kmečke ženske, invalidke, starejše ženske, mlade ženske itd.); 3.

več ›

Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti: Javni razpis »Finančna podpora delovanju organizacij romske skupnosti v letu 2011«

Cilji javnega razpisa so spodbujanje aktivnega delovanja organizirane romske skupnosti:

več ›

Urad Vlade RS za komuniciranje: Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnostih nevladnih organizacij v letu 2011

Predmet razpisa je sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnosti nevladnih organizacij v Sloveniji, ki bodo obravnavale naslednja vsebinska področja: - prihodnost Evropsk

več ›

Občina OSILNICA: Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov kulturnih društev v letu 2010

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti in programov delovanja kulturnih društev.

več ›

1 2 3 4 19