Regijski NVO center

Občina Črnomelj - Žirija za podelitev Župančičevih priznanj: Razpis za pridobivanje predlogov za podelitev Župančičevih priznanj za leto 2010

Župančičeva priznanja se podeljujejo fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojim aktivnim, kvalitetnim, ustvarjalnim, organizacijskim ter ljubiteljskim delom na področju kulturnih dejavnosti dosegli pomembne uspehe in dosežke trajnejše vrednosti, tako v občini Črnomelj, kot izven njenih meja.

Župančičeva priznanja se podeljujejo kot listine - diplome za pomembne enkratne dosežke in uspehe na področju kulturnega udejstvovanja in kot plakete za dolgoletno življenjsko uspešno in predano delovanje na področju kulturnih dejavnosti.

Kandidate za priznanja lahko predlagajo fizične in pravne osebe, politične stranke, organi lokalne skupnosti in države ter druge oblike združevanja, pri čemer predlagani kandidat ne sme biti identičen predlagatelju, organi pravne osebe pa ne smejo predlagati pravno osebo, ki jo predstavljajo in obratno.

Pisni predlogi morajo vsebovati: naziv predlagatelja, ime in priimek oz. naziv pravne osebe, naslov predlaganega kandidata, opis njegovega uspešnega delovanja ter vrsto priznanja (diploma ali plaketa). Komisija bo izločila vse predloge, ki ne bodo podani v razpisanem roku in v skladu s pogoji razpisa.

Predloge z zahtevanimi podatki pošljite v zaprti kuverti na naslov: »Občina Črnomelj, Žirija za podeljevanje Župančičevih priznanj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj«, z oznako »ne odpiraj«, do 30.12.2010.

‹ nazaj