Regijski NVO center

Območje:

Občina Mokronog-Trebelno: Javni poziv za sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet drugih razpisov

Rok za prijave: do preklica

več ›

Občina Mirna Peč: Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Mirna Peč v letu 2022

Rok za prijave: do preklica

več ›

Občina Šentjernej: Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v občini Šentjernej za leto 2023

Rok za prijave: do 27. marca 2023

več ›

Občina Šentjernej: Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih in ostalih programov v občini Šentjernej v letu 2023

Rok za prijave: do 27.3.2023

več ›

Občina Metlika: Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Metlika za leto 2023

Rok za prijave: do 29. marca 2023

več ›

Občina Ribnica: Javni razpis za sofinanciranje programov socialno-humanitarne dejavnosti v občini Ribnica v letu 2023

Rok za prijave: do 30. marca 2023

več ›

Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja

Rok za prijave: do 31. marca 2023 oz. do porabe sredstev

več ›

Občina Sodražica: Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica za leto 2023

Rok za prijave: do 31. marca 2023 do 10. ure

več ›

Občina Metlika: Javni razpis za sofinanciranje športnih programov in ostalih področij športa v Občini Metlika v letu 2023

Rok za prijave: do 31. marca 2023 do 14. ure

več ›

Občina Mirna: Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v Občini Mirna v letu 2023

Rok za prijavo: do 31. marca 2023 do 00:00

več ›

1 2 3 4 5