Regijski NVO center

Območje:

Občina Mirna: Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v Občini Mirna v letu 2024

Rok za prijave: do 31. julija 2024

več ›

MO Novo mesto: Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za leto 2024

Rok za prijave: do 31. julija 2024

več ›

Občina Trebnje: Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Trebnje v letu 2024

Rok za prijave: do 31. julija 2024

več ›

Občina Ribnica: Javni poziv za uporabo prostorov v okviru Športnega centra Ribnica, TVD Partizana in stadiona na Ugarju za sezono 2024/2025

Rok za prijave: do 26. avgusta 2024

več ›

Občina Sodražica: Javni razpis za pokroviteljstvo Občine Sodražica za leto 2024

Rok za prijave: do 31. avgusta 2024 oz. do porabe sredstev

več ›

Občina Straža: Javni razpis za koriščenje terminov v telovadnici Dom partizana v Vavti vasi, v obdobju 1.10.2023-30.9.2024

Rok za prijave: do 18. septembra 2024

več ›

Občina Ribnica: Javni razpis za pokroviteljstvo Občine Ribnica za leto 2024

Rok za prijave:do 30. septembra 2024

več ›

Občina Šentrupert: Javni poziv za sofinanciranje programov ali projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Šentrupert za leto 2024

Rok za prijave: do 30. septembra 2024

več ›

Občina Trebnje: Javni poziv za sofinanciranje organizacije večjih prireditev in dogodkov, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Trebnje za leto 2024

Rok za prijave: do 16. oktobra 2024 (oz. do porabe sredstev)

več ›

Občina Trebnje: Javni poziv za sofinanciranje projektov drugih posebnih skupin, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Trebnje za leto 2024

Rok za prijave: do 16. oktobra 2024 (oz. do porabe sredstev)

več ›

1 2