Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Območje:

ZGroup objavlja razpis za dodelitev sponzorskih sredstev: spletna prisotnost

Rok za prijavo do zapolnitve

več ›

Ustvarjalna Evropa / podprogram MEDIA: Podpora za filmske festivale v letu 2020

Rok za prijavo 21. 11. 2019 in 23. 4. 2020

več ›

Javni razpis Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020

Rok za prijavo: • 05. 01. 2018 za prvo odpiranje; • 23. 11. 2018 za drugo odpiranje; • 22. 11. 2019 za tretje odpiranje.

več ›

Javni razpis »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«.

Rok za prijavo: 27. 11. 2019

več ›

Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019)

Rok za prijavo 30. 11. 2019

več ›

Javni poziv za sofinanciranje dogodkov v Občini Škocjan v letu 2019

Rok za prijavo 30. 11. 2019

več ›

Javni razpis za dodeljevanje sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Šmarješke Toplice za leto 2019

Rok za prijavo 11. 6. 2019.

več ›

Active Citizens Fund: 1. razpis - srednji in veliki projekti

Rok za prijavo: 11. 12. 2019

več ›

Javno povabilo: Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice

Rok za prijavo 27. 12. 2019

več ›

Razpis Sklada Združenih narodov za demokracijo za sofinanciranje projektov, ki širijo in podpirajo demokracijo

Rok za prijavo 31.12.2019

več ›

1 2