Regijski NVO center

Območje:

Občina Mokronog-Trebelno: Javni poziv za sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet drugih razpisov

Rok za prijave: do preklica

več ›

Občina Mirna Peč: Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Mirna Peč v letu 2022

Rok za prijave: do preklica

več ›

Občina Škocjan: Javni razpis za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan v letu 2023

Rok za prijave: do 27. septembra 2023

več ›

Občina Šentjernej: Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Šentjernej v letu 2023

Rok za prijave: PODALJŠAN ROK do 29. septembra 2023

več ›

MO Novo mesto: Javni razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2023 – 3. razpisni rok

Prijave: do vključno 29. septembra 2023

več ›

Občina Kočevje: 2. Javni poziv Pokroviteljstvo župana 2023

Rok za prijave: do porabe sredstev od. najkasneje 29. septembra 2023

več ›

Občina Ribnica: Javni razpis za pokroviteljstvo Občine Ribnica za leto 2023

Rok za prijave: do 30. septembra 2023 (oz. do porabe sredstev)

več ›

Občina Šentrupert: Javni poziv za sofinanciranje programov ali projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Šentrupert za leto 2023

Rok za prijave: do 30. septembra 2023

več ›

Občina Trebnje: Javni poziv za sofinanciranje organizacije prireditev in dogodkov, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Trebnje za leto 2023

Rok za prijavo: do porabe sredstev oz. najkasneje 16. oktobra 2023

več ›

Občina Črnomelj: Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij za leto 2023

Rok za prijave: do 16. oktobra do 10. ure

več ›

1 2 3