Regijski NVO center

Občina Črnomelj - Žirija za podeljevanje priznanj športnik leta, športnica leta in športni kolektiv leta občine Črnomelj: Razpis za pridobivanje predlogov za podelitev priznanja športnik leta, športnica leta in športni kolektiv leta občine Črnomelj za le

Priznanje športnik leta, športnica leta in športni kolektiv leta občine Črnomelj se podeljuje fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojim aktivnim in kvalitetnim delovanjem na področju športa v letu 2010 dosegli pomembne uspehe in dosežke tako v občini kot izven njenih meja.

Kandidate za priznanje športnik leta, športnica leta in športni kolektiv leta lahko predlagajo fizične in pravne osebe, politične stranke, organi lokalne skupnosti in države ter druge oblike združevanja, pri čemer predlagani kandidat ne sme biti identičen predlagatelju, organi pravne osebe pa ne smejo predlagati pravno osebo, ki jo predstavljajo.

Pisni predlogi morajo vsebovati naziv predlagatelja, ime in priimek oz. naziv in naslov predlaganega kandidata ter opis njegovega delovanja z navedbo doseženih uspehov. Komisija bo izločila vse predloge, ki ne bodo podani v razpisanem roku in v skladu s pogoji razpisa.

Predloge z zahtevanimi podatki je potrebno v zaprti kuverti poslati na naslov: »Občina Črnomelj, Žirija za podeljevanje priznanj športnik leta, športnica leta in športni kolektiv leta občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj«, z oznako: »ne odpiraj«, do 30.12.2010.

‹ nazaj