Regijski NVO center

Arhiv razpisov

Območje:

Razpis za nagrado ERSTE FUNDATION za socialno integracijo

Nagrada ERSTE Foundation za socialno integracijo je namenjena promociji in prepoznavanju organizacij v javnem in neprofitnem sektorju, ki vzpodbujajo sposobnosti, pripravljenost in pobude ljudi za

več ›

Evropska mladinska fundacija: Finančna podpora projektom

European Youth Fundation omogoča finančno podporo projektov, vodenih s strani mladinskih nevladnih organizacij ali mrež, drugih nevladnih organizacij, ki delajo na področju mladinskega dela, poveza

več ›

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta Usposabljanje na delovnem mestu za leto 2008

Ponudbo za izvedbo projekta usposabljanja, ki lahko vsebuje več posameznih programov usposabljanja, lahko predložijo delodajalci, ki bodo na konkretnih delovnih mestih usposabljali brezposelne oseb

več ›

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta Usposabljanje na delovnem mestu za leto 2008

Ponudbo za izvedbo projekta usposabljanja, ki lahko vsebuje več posameznih programov usposabljanja, lahko predložijo delodajalci, ki bodo na konkretnih delovnih mestih usposabljali brezposelne oseb

več ›

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo aktivnosti praktičega usposabljanja

Predmet povabila je zbiranje ponudb za izvedbo aktivnosti: Programi praktičnega usposabljanja - delovni preizkus, v kateri bodo brezposelne osebe lahko pridobile delovne izkušnje na konkretnih delo

več ›

Javni razpis Urada za enake možnosti za sofinanciranje projektov za leto 2009

Urad za enake možnosti je objavil javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2009.

več ›

Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb

Javni razpis je namenjen spodbujanju zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb - prejemnikov denarne socialne pomoči, ki so v zadnjih 16 mesecih prejemali denarno socialno pomoč najmanj 12 mesecev

več ›

Razpis za finančne vzpodbude delodajalcem za zaposlitev invalidov

Predmet razpisa Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov je: A) sklenitev pogodbe o zaposlitvi z brezposelnim invalidom za določen čas; B) sklenitev pogodbe o zaposlitvi z brezposelnim inva

več ›

Javni razpis za sofinanciranje projektnih predlogov iz Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) za komponento čezmejnega sodelovanja

Operativni program vsebuje naslednje prednostne osi: ekonomski in socialni razvoj (razvoj turizma in podeželja, razvoj podjetništva, socialna integracija), trajnostno upravljanje naravnih virov (va

več ›

2. razpis Sklada NVO v Sloveniji v okviru finančnih mehanizmov EEA in Norveške

V okviru sklada za NVO v Sloveniji bodo podprti projekti, ki zasledujejo cilje Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma, spodbujajo ekonomsko in socialno kohezijo, so skladni z u

več ›

1 2