Regijski NVO center

Razpis za finančne vzpodbude delodajalcem za zaposlitev invalidov

Predmet razpisa Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov je: A) sklenitev pogodbe o zaposlitvi z brezposelnim invalidom za določen čas; B) sklenitev pogodbe o zaposlitvi z brezposelnim invalidom za nedoločen čas; C) neposreden prehod invalida iz javnih del v redno delovno razmerje za nedoločen čas; D) samozaposlitev invalida za nedoločen čas; E) prehod zaposlenega invalida iz delovnega razmerja sklenjenega za določen čas, v delovno razmerje za nedoločen čas. Pogodba iz kategorije A mora biti sklenjena za najmanj 12 mesecev. Pogodba iz kategorije B, C, D, E mora biti sklenjena za nedoločen čas. Če katerakoli stranka pogodbo odpove prej kot v 36 mesecih od njene sklenitve, gre za predčasno odpoved pogodbe.

Na razpis se lahko prijavijo delodajalci ali samozaposleni invalidi, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Samozaposleni invalidi imajo enake dolžnosti in pravice kot delodajalci.

Vrednost razpisa znaša: 6.250.000 evrov.

‹ nazaj