Regijski NVO center

Arhiv razpisov

Območje:

Občina Kočevje: Javni poziv za sofinanciranje nakupa opreme kulturnih društev 2021

Rok za prijavo: do 11. decembra 2021 do 10. ure

več ›

MO Novo mesto: Javni razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2022

Rok za prijave: do 2. oktobra 2022 (tretji razpisni rok)

več ›

MO Novo mesto: Javni razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2022

Rok za prijave: do 9. januarja 2022 (podaljšan prvi razpisni rok)

več ›

MO Novo mesto: Javni razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2022

Rok za prijave: do 1. maja 2022 (drugii razpisni rok)

več ›

Občina Mirna: Javni poziv za izbiro organizatorjev in izvajalcev prireditev "Veseli december 2021 v Občini Mirna"

Rok za prijave: do 26. novembra 2021

več ›

Občina Škocjan: Javni razpis za sofinanciranje nakupa gasilske opreme in sofinanciranje izgradnje gasilskih domov v Občini Škocjan v letu 2021

Rok za prijavo: do 19. novembra 2021

več ›

Občina Trebnje: Javni poziv za izbiro organizatorjev in izvajalcev prireditev ˝Veseli december˝ 2021

Rok za prijave: do 27. oktobra 2021

več ›

Občina Metlika: Ponovitev javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Metlika za leto 2021

Rok za prijave: do 5. novembra 2021

več ›

Občina Sodražica: 2. javni razpis za pokroviteljstvo Občine Sodražica za leto 2021

Rok za prijave: do 30. novembra 2021

več ›

Občina Kočevje: 2. Javni poziv za sofinanciranje Pokroviteljstvo župana 2021

Rok za prijave: do 13. oktobra 2021

več ›

1 2 3 4 13