Regijski NVO center

Občina Škocjan: Javni razpis za sofinanciranje nakupa gasilske opreme in sofinanciranje izgradnje gasilskih domov v Občini Škocjan v letu 2021

Višina proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za navedene investicije v Občini Škocjan znaša 30.000,00 €.

Sredstva bremenijo proračunsko postavko 07005 –Investicije v gasilstvu, konto 431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Več informacij in razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj