Regijski NVO center

Arhiv razpisov

Območje:

Ministrstvo za gospodarstvo: Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014

Rok prijave: 5. 9. 2013

več ›

Izvajalska agencija za izobraževanje, audiovizualno področje in kulturo: Razpis za prijavo interesa EACEA/07 za sestavo seznama strokovnjakov, zadolženih za pomoč Izvajalski agenciji za izobraževanje, audiovizualno področje in kulturo

Rok prijave: 30. 6. 2013

več ›

EACEA: Evropa za državljane (2007–2013): Akcija 2 – „Aktivna civilna družba v Evropi“, Ukrepa 1 in 2 – Strukturna podpora raziskovalnim organizacijam evropske javne politike in organizacijam civilne družbe na ravni EU (dotacija za poslovanje)

Rok prijave: 15. 10. 2012

več ›

EACEA: Evropa za državljane (2007–2013): Akcija 2 – „Aktivna civilna družba v Evropi“, Ukrepa 1 in 2 – Strukturna podpora raziskovalnim organizacijam evropske javne politike in organizacijam civilne družbe na ravni EU (dotacija za poslovanje)

Rok prijave: 15. 10. 2012

več ›

Zavod RS za zaposlovanje: Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2012

Rok prijave: 5. 10. 2012

več ›

Evropska mladinska fundacija (EYF): EYF Finančna podpora mladinskim projektom (za aktivnosti kategorije A in B, ki bodo potekale med 1. aprilom in 31. decembrom prihajajočega leta)

Rok prijave: 01.10.2012

več ›

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije: Javni razpis sofinanciranja sodelovanja mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini v letu 2011 (115. javni razpis)

Rok prijave: 30. 9. 2012

več ›

EACEA: Evropa za državljane (2007–2013): Akcija 1 – Aktivni državljani za Evropo, Ukrep 1.2 – Mreže pobratenih mest (dotacija za projekt)

Rok prijave: 1. 9. 2012

več ›

EACEA: Evropa za državljane (2007–2013): Akcija 1 – Aktivni državljani za Evropo, Ukrep 1.1 – Srečanja državljanov v okviru pobratenja mest (dotacija za projekt)

Rok prijave: 1. 9. 2012

več ›

U.S. Embassy Ljubljana, Slovenia: U.S. Embassy Slovenia Cultural Grants Program

Rok prijave: 15. 8. 2012

več ›

1 2 3 4 35