Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

EACEA: Evropa za državljane (2007–2013): Akcija 1 – Aktivni državljani za Evropo, Ukrep 1.2 – Mreže pobratenih mest (dotacija za projekt)

Predmet razpisa: Ta ukrep podpira razvoj mrež, ustvarjenih na podlagi povezav med pobratenimi mesti, ki so pomembne za zagotavljanje strukturiranega, intenzivnega in večstranskega sodelovanja med občinami in prispevajo k čim večjemu učinku programa. Projekt mora predvideti vsaj tri dogodke. Vključevati mora občine iz vsaj štirih sodelujočih držav, od katerih je vsaj ena država članica EU. Projekt mora imeti vsaj 30 mednarodnih udeležencev, ki prihajajo iz povabljenih občin. Roka prijave: 15. 2. in 1. 9. 2012.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje ali mreže; druge ravni lokalnih/regionalnih organov; zveze/združenja lokalnih organov ali druge nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe. Projekt mora vključevati občine iz vsaj štirih sodelujočih držav, od katerih je vsaj ena država članica EU.

Vrednost razpisa: 4.528.000,00 EUR

Zneski in deleži financiranja: Od 10.000,00 EUR do 150.000,00 EUR.

Trajanje projekta: Največ 24 mesecev oz. 21 dni.

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj