Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

U.S. Embassy Ljubljana, Slovenia: U.S. Embassy Slovenia Cultural Grants Program

Predmet javnega razpisa: Razpis je namenjen pomoči projektom, ki podpirajo kulturne izmenjave ter spodbujajo kulturne vezi med ZDA in Slovenijo: kulturne in umetniške prireditve, razstave, delavnice, predavanja, branja, kulturni projekti katerih cilj je spodbujanje spoznavanja in razumevanja ameriške kulture v Sloveniji.

Upravičeni prijavitelji: Sredstva se podeljujejo nevladnim, neprofitnim organizacijam (NVO) ali usposobljenim posameznikom v skladu s splošnimi merili razpisa.

Zneski in delež financiranja: med 3.000,00 in 5.000,00 USD, največ10.000,00 USD

Opombe: Roki za oddajo prijav in izvedbo projektov so:

1. 3. za projekte, ki se izvajajo med majem in oktobrom

15. 8. za projekte, ki se izvajajo med oktobrom in decembrom

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj