Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Ministrstvo za gospodarstvo: Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje kotlovskih naprav na lesno biomaso (v nadaljevanju: KNLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v vgradnjo novih KNLB. Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo kapacitete v obstoječi kotlovnici na lesno biomaso ali zamenjujejo obstoječi kotel na fosilni energetski vir.

Rok prijave: 05.09.2013

Trajanje projekta: do 31. 12. 2014

Na razpis se lahko prijavijo tudi subjekti, registrirani po Zakonu o društvih ali Zakonu o zavodih.

Vrednost razpisa: 9.000.000 €

Zneski in deleži financiranja: do 40 % sofinanciranje upravičenih stroškov

Celotna razpisna dokumentacija dostopna tukaj.

‹ nazaj